Vẽ hoặc sưu tầm tranh cổ động tuyên truyền bảo vệ nguồn nước

Bình chọn:
3.8 trên 13 phiếu

Vẽ hoặc sưu tầm tranh cổ động tuyên truyền bảo vệ nguồn nước

Vẽ hoặc sưu tầm tranh cổ động tuyên truyền bảo vệ nguồn nước.

Trả lời:

Tham khảo một số hình ảnh sau đây:

 

Các bài liên quan: - Bài 28: Bảo vệ nguồn nước