Vẽ hoặc sưu tầm tranh cổ động tuyên truyền bảo vệ nguồn nước

Bình chọn:
2.7 trên 7 phiếu

Vẽ hoặc sưu tầm tranh cổ động tuyên truyền bảo vệ nguồn nước

Vẽ hoặc sưu tầm tranh cổ động tuyên truyền bảo vệ nguồn nước.

Trả lời:

Tham khảo một số hình ảnh sau đây:

 

Các bài liên quan: - Bài 28: Bảo vệ nguồn nước