“Tuyên ngôn độc lập” láy đi láy lại hai sự thật lịch sử nào? Ý nghĩa? - Ngữ Văn 12

Bình chọn:
3.7 trên 3 phiếu

Tuyên ngôn độc lập” láy đi láy lại hai sự thật lịch sử, đó là: - Sự thật là dân ta đã lấy lại đất nước từ tay Nhật, chứ không phải từ tay Pháp.

Gợi ý:

a. Tuyên ngôn độc lập” láy đi láy lại hai sự thật lịch sử, đó là:

- Sự thật là từ mùa thu năm 1940, nước ta đã thành thuộc địa của Nhật, chứ không phải thuộc địa của Pháp nữa. Khi Nhật hàng Đồng minh thì nhân dân cả nước ta đã nổi dậy giành chính quyền lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa.

- Sự thật là dân ta đã lấy lại đất nước từ tay Nhật, chứ không phải từ tay Pháp.

b. Ý nghĩa:

- Vào thời gian này, chính quyền thực dân Pháp đang rêu rao với dư luận rằng “Đông Dương là của Pháp, nay Nhật đầu hang Đồng minh thì Đông Dương phải trả lại cho Pháp”. Với hai sự thật được nêu ra, Hồ Chí Minh đã đập tan xảo ngôn của nhà cầm quyền Pháp.

- Láy đi láy lại hai từ “sự thật” cũng là cách lập luận sắc sảo, câu văn trùng điệp tạo nên niềm tự hào về chiến thắng quan trọng của nhân dân ta. Đó là chiến thắng phát xít, chiến thắng thực dân và làm sụp đổ chế độ phong kiến hàng ngàn năm trên đất nước ta.

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập Ngữ Văn 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan: - Nghị luận xã hội lớp 12

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2019, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu