Tuyên ngôn độc lập - Hồ Chí Minh

Bình chọn:
4.5 trên 52 phiếu

Giới thiệu các bài văn mẫu về tác phẩm Tuyên ngôn độc lập bao gồm các bài phân tích, cảm nhận, liên hệ so sánh hay nhất bám sát chương trình học

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Tổng hợp 5 cách mở bài cho tác phẩm Tuyên ngôn độc lập

Tổng hợp 5 cách mở bài cho tác phẩm Tuyên ngôn độc lập hay nhất

Xem chi tiết

Tổng hợp 5 cách kết bài cho tác phẩm Tuyên ngôn độc lập

Tổng hợp 5 cách kết bài cho tác phẩm Tuyên ngôn độc lập hay nhất

Xem chi tiết

Phân tích bản Tuyên ngôn Độc lập - Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 2.9.1945 là một sự kiện lớn, một dấu ấn không phai mờ trong lịch sử dân tộc, trong tâm trí của người dân Việt Nam.

Xem lời giải

Giá trị lịch sử và chất chính luận trong Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh

Theo chiều dài bốn ngàn năm của lịch sử dân tộc có nhiều dấu mốc đáng ghi nhớ gắn với sự nghiệp đấu tranh chống ngoại xâm.

Xem lời giải

Dàn ý phân tích ý nghĩa của phần tuyên ngôn trong Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Chí Minh

Phân tích phần tuyên ngôn trong Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Chí Minh để nêu rõ: Ý nghĩa sâu sắc của phần tuyên ngôn. Lập luận chặt chẽ, giọng văn hùng biện đẩy sức thuyết phục.

Xem lời giải

Hãy phân tích tính thuyết phục được thể hiện trong phần mở đầu của bản Tuyên ngôn độc lập

Đoạn mở đầu Tuyên ngôn Độc lập của Bác chứa đựng một tư tưởng lớn với nhiều ý nghĩa sâu sắc, lại được viết bằng một nghệ thuật cao tay, mang sức thuyết phục mạnh mẽ. Đó là đoạn mở đầu mẫu mực trong một bản Tuyên ngôn bất hủ

Xem lời giải

Chứng minh sức hấp dẫn và thuyết phục của bản Tuyên ngôn độc lập

Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng có thể gọi lả bản "hùng văn”. Sức hấp dẫn và thuyết phục của văn bản đồng thời cũng tạo nên sức sống vĩnh hằng cho văn bản.

Xem lời giải

Phân tích giá trị lịch sử của bản Tuyên ngôn Độc lập - Hồ Chí Minh

Kết thúc bản Tuyên ngôn độc lập là một lời tuyên bố mang ý nghĩa lịch sử như một lời thề thiêng liêng, thể hiện sâu sắc khát vọng độc lập, tư do của nhân dân ta, biểu thị quyết tâm và sức mạnh Việt Nam.

Xem lời giải

Chứng minh sức hấp dẫn, thuyết phục trong bản Tuyên ngôn Độc lập - Hồ Chí Minh

Trong văn học Việt Nam, ít có tác phẩm nào hàm chứa nhiều giá trị như Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Xem lời giải

Trong bản Tuyên ngôn Độc lập, Hồ Chí Minh đã trích dẫn lại những câu ghi trong bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của nước Pháp: "Tất cả mọi người .... - Người ta sinh ra tự do và bình đẳng..." Hãy phân tích ý nghĩa của câu nói đó

Tất cả mọi người đểu sinh ra có quyển bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyển không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyển được sống, quyển tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.

Xem chi tiết

Anh (chị) hãy phân tích giá trị lịch sử và giá trị văn chương của bản Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh

Bản Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh vừa có ý nghĩa lịch sử vô cùng to lớn vừa có giá trị văn chương cao.

Xem chi tiết

Phân tích giá trị của những tác phẩm được coi là bản tuyên ngôn độc lập của dân tộc

Suốt bốn ngàn năm lịch sử, dân tộc Việt Nam luôn luôn phải chiến đấu quyết liệt để bảo vệ nền độc lập. Điều này như một sợi chỉ đỏ xuyên suốt các tác phẩm văn học lớn từ xưa tới nay.

Xem lời giải

Có ý kiến đánh giá: “Tuyên ngôn Độc lập là một văn kiện ... đầy sức thuyết phục”. Hãy phân tích để làm sáng tỏ nhận định trên

Đã hơn nửa thế kỉ trôi qua nhưng Tuyên ngôn Độc lập vẫn là một văn kiện có giá trị lịch sử to lớn đồng thời là một tác phẩm chính luận xuất sắc mẫu mực.

Xem chi tiết

So sánh 3 văn bản được coi là tuyên ngôn độc lập của Việt Nam.

Ra đời vào những thời điểm trọng đại của đất nước, của dân tộc, một số áng thơ văn đã được coi như những tuyên ngôn độc lập của dân tộc. Nó mang dấu ấn của một thời và giá trị của nó trường tồn cùng dân tộc.

Xem lời giải

Phân tích “Tuyên ngôn độc lập” của Hồ Chí Minh

Trong sự nghiệp sáng tác của Hồ Chí Minh, thơ và truyện chỉ chiếm một phần nhỏ còn chủ yếu là văn nghị luận, những tác phẩm chủ yếu phục vụ cho sự nghiệp chính trị cuả Người.

Xem lời giải

Phân tích bản Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa kế thừa được những chân lí của lịch sử dân tộc và thế giới vừa mang tính thời đại.

Xem lời giải

Phân tích “Tuyên ngôn độc lập” của Hồ Chí Minh

Trong sự nghiệp sáng tác của Hồ Chí Minh, thơ và truyện chỉ chiếm một phần nhỏ còn chủ yếu là văn nghị luận, những tác phẩm chủ yếu phục vụ cho sự nghiệp chính trị của Người.

Xem lời giải

Phân tích bản Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đây là bản Tuyên ngôn độc lập lần đầu tiên tuyên bố với thế giới về sự ra đời của một nhà nước mới, đánh dấu một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập tự do cho một dân tộc bất khuất kiên cường.

Xem lời giải

Phân tích ý nghĩa của những tuyên bố khẳng định độc lập chủ quyền của Việt Nam trong bản Tuyên ngôn độc lập

Gợi ý: a. Phần cuối của bản tuyên ngôn đưa ra những tuyên bố sau để khẳng định độc lập chủ quyền của Việt Nam:

Xem lời giải

Phân tích phần tuyên ngôn trong Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ý nghĩa lịch sử của Tuyên ngôn độc lập rất sâu sắc và tiến bộ.Đánh đổ các xiềng xích thực dân gần một trăm năm nay để xây dựng nên nước Việt Nam độc lập...

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất