Tổng hợp các cách kết bài cho tác phẩm Tuyên ngôn độc lập


Tổng hợp 5 cách kết bài cho tác phẩm Tuyên ngôn độc lập hay nhất


Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

KB1

      Có thể khẳng định rằng, Tuyên ngôn độc lập vừa kế thừa được những chân lí của lịch sử dân tộc và thế giới vừa mang tính thời đại. Bản tuyên ngôn còn đồng thời mang tính lịch sử và mang tính văn chương. Bởi thế nó mãi là áng văn bất hủ, là niềm tự hào của mỗi người Việt Nam yêu nước.

KB2

      Với hệ thống lập luận chặt chẽ, lí lẽ sắc bén, giọng văn hùng hồn, thống thiết, Tuyên ngôn độc lập xứng đáng sánh ngang với các bản tuyên ngôn trên thế giới và các thiên cổ hùng văn của các dân tộc khác như Hịch tướng sĩ,  Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi.

KB3

      Tuyên ngôn độc lập của chủ Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng có thể gọi là bản “hùng văn”. Sức hẫp dẫn và thuyết phục của văn bản đồng thời cũng tạo nên sức sồng vĩnh hằng cho tác phẩm. Hơn thế, đằng sau những lập luận chặt chẽ, bằn chứng thuyết phục, tình cảm nồng nàn của người viết ta nhận ra một tư tưởng chính trị, một tầm văn hóa lớn, nhận ra sự may mắn, hạnh phúc lớn lao của dân tộc Việt Nam, con người Việt Nam vì có một chủ tịch Hồ Chí Minh. Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã từng nói : “Dân tộc Việt Nam đã sinh ra Người và Người đã làm rạng danh cho dân tộc Việt Nam”.

KB4

      Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một áng văn kiệt xuất của nền văn học hiện đại Việt Nam. Nó tiếp nối truyền thống của cha ông xưa trong việc lên tiếng khẳng định chủ quyền bất khả xâm phạm của đất nước, và quyền được sống trong độc lập, tự do của dân tộc. Ra đời vào những ngày đầu tiên sau cuộc Cách mạng tháng Tám thành công, Tuyên ngôn độc lập của chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực sự trở thành lời tuyên bố dõng dạc của dân tộc Việt Nam trước toàn thế giới: Nước Việt Nam là một nước độc lập, dân tộc Việt Nam kiêu hãnh sẵn sàng chiến đấu hi sinh vì nền độc lập của mình.

KB5

       Kết tinh của tinh thần, ý chí và khát vọng độc lập, tự do; kiên trì đấu tranh cho độc lập, tự do của nhân dân Việt Nam, Tuyên ngôn độc lập đã khẳng định quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm của dân tộc Việt Nam, ý chí sắt đá không gì lay chuyển nổi của nhân dân Việt Nam, dân tộc Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành và bảo vệ độc lập dân tộc.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Ngữ Văn 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD