Trình bày sự nghiệp sáng tác của Hồ Chí Minh - Ngữ Văn 12


Sự nghiệp sáng tác của Người được quy tụ chủ yếu trên ba lĩnh vực: a) Văn chính luận: - Nội dung: cổ vũ tinh thần đấu tranh Cách mạng của nhân dân,tố cáo tội ác của thực dân,đế quốc. - Tác phẩm tiêu biểu:


Đề bài

Trình bày sự nghiệp sáng tác của Hồ Chí Minh 

Lời giải chi tiết

Sự nghiệp sáng tác của Người được quy tụ chủ yếu trên ba lĩnh vực:

a) Văn chính luận:

- Nội dung: cổ vũ tinh thần đấu tranh Cách mạng của nhân dân, tố cáo tội ác của thực dân, đế quốc.

- Tác phẩm tiêu biểu:

+ Bản án chế độ thực dân Pháp (1925): tác phẩm có giá trị hiện thực sắc sảo là bản án tố cáo tội ác tày trời của thực dân Pháp đối với nhân dân các nước thuộc địa.

+ Tuyên ngôn độc lập (1945): văn kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại: khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa; là áng văn chính luận mẫu mực.

+ Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (1946), Không có gì quý hơn độc lập tự do (1966): đó là lời hịch truyền đi vang vọng khắp non song làm rung động trái tim biết bao người Việt yêu nước.

b)   Truyện và kí:

- Nội dung: vạch trần bộ mặt gian xảo,tố cáo tội ác của thực dân, phong kiến, kêu gọi tinh thần đấu tranh của nhân dân.

- Tác phẩm:

+ Lời than vãn của bà Trưng Trắc (1922)

+ Vi hành (1923)

+ Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu.

c)   Thơ ca:

- Nhật kí trong tù: phản ánh bức tranh đen tối của xã hội Trung Quốc dưới thời Tưởng Giới Thạch. Tấm lòng nhân đạo bao la “sống cho tất cả chỉ quên mình”. Đặc biệt là bức chân dung tự họa về mặt tinh thần của người tù vĩ đại .Các tác phẩm tiêu biểu: “Chiều tối”, “Lai Tân”, “Người bạn tù thổi sáo”…

- Thơ Hồ Chí Minh và thơ chữ Hán Hồ Chí Minh: cổ vũ tinh thần đấu tranh Cách mạng và thể hiện tinh thần lạc quan,yêu nước của Hồ chủ tịch.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.3 trên 3 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Ngữ Văn 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD