Tuần 5: Bố mẹ yêu thương

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải Tuần 5: Bố mẹ yêu thương Tiếng Việt 2 Chân trời sáng tạo với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, nghe, nói và viết

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Bài 1: Bọ rùa tìm mẹ

Giải Bài Bài 1:Bọ rùa tìm mẹ Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 1: Viết chữ hoa D, Đ. Đi về chào hỏi

Giải Bài 1: Viết chữ hoa D, Đ. Đi về chào hỏi SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 1: Từ chỉ đặc điểm. Câu kiểu Ai thế nào?

Giải Bài 1: Từ chỉ đặt điểm. Câu kiểu Ai thế nào? SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 2: Đọc Cánh đồng của bố

Giải Bài 2: Đọc Cánh đồng của bố SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 2: Nghe viết Bọ rùa tìm mẹ

Giải Bài 2: Nghe viết Bọ rùa tìm mẹ. Phân biệt ng/ngh, l/n. Dấu hỏi, dấu ngã SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem chi tiết

Bài 2: Mở rộng vốn từ gia đình

Giải Bài 2: Mở rộng vốn từ gia đình SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 2: Nói đáp lời chia tay, lời từ chối

Giải Bài 2: Nói đáp lời chia tay, lời từ chối SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 2: Viết tin nhắn

Giải Bài 2: Viết tin nhắn SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 2: Đọc một truyện về gia đình

Giải Bài 2: Đọc một truyện về gia đình SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn