Tuần 30: Việt Nam mến yêu

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải Tuần 30: Việt Nam mến yêu Tiếng Việt 2 Chân trời sáng tạo với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, nghe, nói và viết

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Bài 1: Đọc Chuyện quả bầu

Giải Bài 1: Đọc Chuyện quả bầu SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Chân trời sáng tạo với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc,

Xem lời giải

Bài 1: Viết: Chữ hoa Â

Giải Bài 1: Viết: Chữ hoa  SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Chân trời sáng tạo với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc,

Xem lời giải

Bài 1: Từ chỉ sự vật, chỉ đặc điểm Dấu chấm, dấu phẩy

Giải Bài 1: Từ chỉ sự vật, chỉ đặc điểm Dấu chấm, dấu phẩy SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Chân trời sáng tạo với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc,

Xem lời giải

Bài 2: Đọc Sóng và cát ở Trường Sa

Giải Bài 2: Đọc Sóng và cát ở Trường Sa SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Chân trời sáng tạo với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc,

Xem lời giải

Bài 2: Nghe – viết Chim rừng Tây Nguyên

Giải Bài 2: Nghe – viết Chim rừng Tây Nguyên. Phân biệt d/gi, iêu/ươu, oan/oang SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Chân trời sáng tạo với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc,

Xem lời giải

Bài 2: Mở rộng vốn từ Đất nước

Giải Bài 2: Mở rộng vốn từ Đất nước SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Chân trời sáng tạo với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc,

Xem lời giải

Bài 2: Nói và đáp lời an ủi, lời mời

Giải Bài 2: Nói và đáp lời an ủi, lời mời SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Chân trời sáng tạo với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc,

Xem lời giải

Bài 2: Nói, viết về tình cảm với người thân

Giải Bài 2: Nói, viết về tình cảm với người thân SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Chân trời sáng tạo với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc,

Xem lời giải

Bài 2: Vận dụng Chủ đề Đất nước Việt Nam

Giải Bài 2: Vận dụng Chủ đề Đất nước Việt Nam SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Chân trời sáng tạo với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn