Tuần 29: Bác Hồ kính yêu

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Bài 3: Đọc Cháu thăm nhà Bác

Giải Bài 3: Đọc Cháu thăm nhà Bác SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Chân trời sáng tạo với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc,

Xem lời giải

Bài 3: Viết: Chữ hoa Ă

Giải Bài 3: Viết: Chữ hoa Ă SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Chân trời sáng tạo với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc,

Xem lời giải

Bài 3: Từ chỉ tình cảm Câu kiểu Ai làm gi?, Ai thế nào?

Giải Bài 3: Từ chỉ tình cảm Câu kiểu Ai làm gi?, Ai thế nào? SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Chân trời sáng tạo với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc,

Xem lời giải

Bài 4: Đọc Cây và hoa bên lăng Bác

Giải Bài 4: Đọc Cây và hoa bên lăng Bác SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Chân trời sáng tạo với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc,

Xem lời giải

Bài 4: Nghe – viết Cây và hoa bên lăng Bác

Giải Bài 4: Nghe – viết Cây và hoa bên lăng Bác. Phân biệt ui/uy; s/x, ưc/ưt SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Chân trời sáng tạo với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc,

Xem lời giải

Bài 4: Mở rộng vốn từ Bác Hồ kính yêu (tiếp theo)

Giải Bài 4: Mở rộng vốn từ Bác Hồ kính yêu (tiếp theo) SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Chân trời sáng tạo với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc,

Xem lời giải

Bài 4: Đọc – kể Ai ngoan sẽ được thưởng

Giải Bài 4: Đọc – kể Ai ngoan sẽ được thưởng SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Chân trời sáng tạo với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc,

Xem lời giải

Bài 4: Nói, viết về tình cảm với bạn bè

Giải Bài 4: Nói, viết về tình cảm với bạn bè SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Chân trời sáng tạo với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc,

Xem lời giải

Bài 4: Vận dụng Chủ đề Bác Hồ (Tiếp theo)

Giải Bài 4: Vận dụng Chủ đề Bác Hồ (Tiếp theo) SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Chân trời sáng tạo với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Giải Tuần 29: Bác Hồ kính yêu Tiếng Việt 2 Chân trời sáng tạo với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, nghe, nói và viết