Tuần 28: Bác Hồ kính yêu

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải Tuần 28: Bác Hồ kính yêu Tiếng Việt 2 Chân trời sáng tạo với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, nghe, nói và viết

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Bài 1: Đọc: Ai ngoan sẽ được thưởng

Giải Bài 1: Đọc: Ai ngoan sẽ được thưởng SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Chân trời sáng tạo với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc,

Xem lời giải

Bài 1: Viết: Chữ hoa A

Giải Bài 1: Viết: Chữ hoa A SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Chân trời sáng tạo với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc,

Xem lời giải

Bài 1: Từ chỉ đặc điểm Câu kiểu Ai thế nào?

Giải Bài 1: Từ chỉ đặc điểm Câu kiểu Ai thế nào? SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Chân trời sáng tạo với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc,

Xem lời giải

Bài 2: Đọc Thư Trung thu

Giải Bài 2: Đọc Thư Trung thu SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Chân trời sáng tạo với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc,

Xem lời giải

Bài 2: Nghe – viết Thư Trung thu

Giải Bài 2: Nghe – viết Thư Trung thu. Phân biệt ug/ugu; l/n, ươn/ương SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Chân trời sáng tạo với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc,

Xem lời giải

Bài 2: Mở rộng vốn từ Bác Hồ kính yêu

Giải Bài 2: Mở rộng vốn từ Bác Hồ kính yêu SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Chân trời sáng tạo với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc,

Xem lời giải

Bài 2: Nói và đáp lời từ chối, lời bày tỏ sự ngạc nhiên, vui mừng

Giải Bài 2: Nói và đáp lời từ chối, lời bày tỏ sự ngạc nhiên, vui mừng SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Chân trời sáng tạo với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc,

Xem lời giải

Bài 2: Nói, viết về tình cảm với người em yêu quý

Giải Bài 2: Nói, viết về tình cảm với người em yêu quý SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Chân trời sáng tạo với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc,

Xem lời giải

Bài 2: Vận dụng Chủ đề Bác Hồ

Giải Bài 2: Vận dụng Chủ đề Bác Hồ SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Chân trời sáng tạo với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn