Tuần 31: Việt Nam mến yêu

Bình chọn:
3.7 trên 27 phiếu

Giải Tuần 31: Việt Nam mến yêu Tiếng Việt 2 Chân trời sáng tạo với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, nghe, nói và viết

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Bài 3: Đọc Cây dừa

Giải Bài 3: Đọc Cây dừa SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Chân trời sáng tạo với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc,

Xem lời giải

Bài 3: Viết: Chữ hoa Q

Giải Bài 3: Viết: Chữ hoa Q SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Chân trời sáng tạo với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc,

Xem lời giải

Bài 3: Từ chỉ sự vật, chỉ hoạt động Câu kiểu Ai làm gì?; dấu chấm, dấu phẩy

Giải Bài 3: Từ chỉ sự vật, chỉ hoạt động Câu kiểu Ai làm gì?; dấu chấm, dấu phẩy SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Chân trời sáng tạo với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc,

Xem lời giải

Bài 4: Đọc Tôi yêu Sài Gòn

Giải Bài 4: Đọc Tôi yêu Sài Gòn SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Chân trời sáng tạo với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc,

Xem lời giải

Bài 4: Nghe – viết Tôi yêu Sài Gòn

Giải Bài 4: Nghe – viết Tôi yêu Sài Gòn. Phân biệt eo/oe; s/x, ac/at SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Chân trời sáng tạo với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc,

Xem lời giải

Bài 4: Mở rộng vốn từ Đất nước (tiếp theo)

Giải Bài 4: Mở rộng vốn từ Đất nước (tiếp theo) SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Chân trời sáng tạo với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc,

Xem lời giải

Bài 4: Đọc – kể chuyện quả bầu

Giải Bài 4: Đọc – kể chuyện quả bầu SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Chân trời sáng tạo với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc,

Xem lời giải

Bài 4: Luyện tập nói, viết về tình cảm với người thân

Giải Bài 4: Luyện tập nói, viết về tình cảm với người thân SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Chân trời sáng tạo với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc,

Xem lời giải

Bài 4: Vận dụng Chủ đề Đất nước Việt Nam (Tiếp theo)

Giải Bài 4: Vận dụng Chủ đề Đất nước Việt Nam (Tiếp theo) SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Chân trời sáng tạo với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn