Tuần 34: Bài ca trái đất

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải Tuần 34: Bài ca trái đất Tiếng Việt 2 Chân trời sáng tạo với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, nghe, nói và viết

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Bài 5: Đọc Bạn biết phân loại rác không?

Giải Bài 5: Đọc Bạn biết phân loại rác không? SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Chân trời sáng tạo với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc,

Xem lời giải

Bài 5: Viết: Ôn chữ hoa V

Giải Bài 5: Viết: Ôn chữ hoa V SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Chân trời sáng tạo với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc,

Xem lời giải

Bài 5: Từ chỉ sự vật, hoạt động Câu kiểu Ai làm gì?

Giải Bài 5: Từ chỉ sự vật, hoạt động. Câu kiểu Ai làm gì? SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Chân trời sáng tạo với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc,

Xem lời giải

Bài 6: Đọc Cuộc giải cứu bên bờ biển

Giải Bài 5: Đọc Cuộc giải cứu bên bờ biển SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Chân trời sáng tạo với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc,

Xem lời giải

Bài 6: Nghe – viết Rừng trưa

Giải Bài 5: Nghe – viết Rừng trưa. Phân biệt d/gi, ch/tr, dấu hỏi/ dấu ngã SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Chân trời sáng tạo với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc,

Xem lời giải

Bài 6: Mở rộng vốn từ Trái Đất (tiếp theo)

Giải Bài 5: Mở rộng vốn từ Trái Đất (tiếp theo) SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Chân trời sáng tạo với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc,

Xem lời giải

Bài 6: Xem – kể Ngày như thế nào là đẹp?

Giải Bài 5: Xem – kể Ngày như thế nào là đẹp? SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Chân trời sáng tạo với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc,

Xem lời giải

Bài 6: Luyện tập nói, viết về tình cảm với một sự việc (tiếp theo)

Giải Bài 5: Luyện tập nói, viết về tình cảm với một sự việc (tiếp theo) SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Chân trời sáng tạo với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc,

Xem lời giải

Bài 6: Vận dụng Chủ đề Thiên nhiên (Tiếp theo)

Giải Bài 6: Vận dụng Chủ đề Thiên nhiên (Tiếp theo) SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Chân trời sáng tạo với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn