TUẦN 16 - 17: MÁI ẤM GIA ĐÌNH

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Bài 1: Ông ngoại

Viết vào Phiếu đọc sách những điều em ghi nhớ sau khi đọc một bài thơ về gia đình. Viết 2-3 từ ngữ chỉ gộp những người họ hàng. Xếp các từ ngữ trong thẻ vào 3 nhóm. Điền từ ngữ ở bài tập 3 phù hợp với mỗi chỗ trống. Nối mỗi thẻ ở cột B phù hợp với mỗi thẻ ở cột A. Viết lời cảm ơn gửi tới người thầy giáo đầu tiên của em.

Xem lời giải

Bài 2: Vườn dừa của ngoại

Viết tên các loại cây, hoa, quả chứa tiếng bắt đầu bằng chữ d. Viết lời chúc hoặc lời hứa trong thư thăm hỏi người thân.

Xem lời giải

Bài 3: Như có ai đi vắng

Viết vào Phiếu đọc sách những nội dung em thích sau khi đọc một bài văn về gia đình. Nghe- viết: Vườn trưa (SGK, tr.128). Điền vần êch hoặc vần uêch vào chỗ trống và thêm dấu thanh (nếu cần). Điền vào chỗ trống. Viết những cặp từ ngữ có nghĩa trái ngược nhau trong đoạn văn sau. Viết từ ngữ có nghĩa trái ngược với mỗi từ ngữ sau. Sử dụng 2 - 3 cặp từ ngữ có nghĩa trái ngược nhau ở bài tập 6 để viết câu nói về đặc điểm khác nhau.

Xem lời giải

Bài 4: Thuyền giấy

Viết từ ngữ nói lên mong ước của em cho người thân theo gợi ý. Viết thư cho người thân để thăm hỏi và kể về việc học tập, rèn luyện,... của em khi lên lớp Ba dựa vào gợi ý. Viết phong bì để gửi thư tới người thân.

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn