TUẦN 1 - 2: VÀO NĂM HỌC MỚI

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Bài 1: Chiếc nhãn vở đặc biệt

Viết vào Phiếu đọc sách những điều em thấy thú vị sau khi đọc một truyện về trường học. Viết 2 – 3 từ ngữ. Viết một câu có sử dụng từ ngữ tìm được ở bài tập 2. Tô màu đường đến trường của bạn nhỏ.

Xem lời giải

Bài 2: Lắng nghe những ước mơ

Viết đoạn văn ngắn (từ 4 đến 5 câu) giới thiệu sở thích và ước mơ của em.

Xem lời giải

Bài 3: Em vui đến trường

Viết vào Phiếu đọc sách những thông tin chính sau khi đọc một bài đọc về trường học. Nghe- viết: Em vui đến trường (từ Đón chào một ngày mới... đến hết). Nối tiếng ở mỗi chiếc nhãn phù hợp với một tiếng ở quyển vở để tạo thành các từ ngữ đúng. Viết 3 - 4 từ ngữ. Có hai tiếng cùng bắt đầu bằng s, x. Có hai tiếng cùng bằng đầu bằng g, r. Viết 2 – 3 từ ngữ. Gạch một gạch dưới câu dùng để giới thiệu, gạch hai gạch dưới câu dùng để kể, tả có trong đoạn văn sau. Cuối các câu kể em tìm được ở bài tập 6

Xem lời giải

Bài 4: Nhớ lại buổi đầu đi học

Viết các từ ngữ chỉ cảm xúc trong ngày đầu tiên đi học. Viết đoạn văn ngắn (từ 5 đến 7 câu) tả một đồ dùng học tập của em dựa vào gợi ý. Giải các câu đố sau.

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn