TUẦN 3 - 4: MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Bài 1: Cậu học sinh mới

Viết vào Phiếu đọc sách những điều em thấy thú vị sau khi đọc một bài thơ về trường học. Dựa vào SGK, tr.26 điền từ ngữ phù hợp với mỗi chỗ trống. Viết 2-3 từ ngữ chỉ cảm xúc của học sinh khi tham gia các hoạt động ở trường. Viết 1-2 câu có sử dụng từ ngữ tìm được ở bài tập 3 nói về cảm xúc của em hoặc bạn khi tham gia các hoạt động ở trường. Viết 1- 2 câu có từ ngữ trả lời câu hỏi Khi nào? hoặc Ở đâu?

Xem lời giải

Bài 2: Bản tin Ngày hội Nghệ sĩ nhí

Viết thông báo cho các bạn học sinh lớp Ba trường em về lễ ra mắt của Câu lạc bộ Cây cọ nhí dựa vào gợi ý

Xem lời giải

Bài 3: Mùa thu của em

Viết vào Phiếu đọc sách những nội dung em thích sau khi đọc một bài văn về trường học. Nghe- viết: Cậu học sinh mới (từ Đường từ nhà... đến say mê). Viết lại cho đúng các tên riêng dưới đây. Điền vào chỗ trống. Tìm từ ngữ chỉ sự vật, từ ngữ chỉ đặc điểm trong các đoạn thơ sau rồi điền vào bảng. Đặt 1- 2 câu nêu đặc điểm của các sự vật tìm được ở bài tập 1 theo mẫu Ai thế nào. Gạch một gạch dưới từ ngữ trả lời câu hỏi Ai (cái gì, con gì)?, gạch hai gạch dưới từ ngữ trả lời câu hỏi Thế nào? Trong

Xem lời giải

Bài 4: Hoa cỏ sân trường

Viết từ ngữ chỉ hình dáng, màu sắc, hương thơm của 1-2 loài cây. Hoàn thành Đơn xin tham gia sinh hoạt câu lạc bộ theo mẫu dưới đây.

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn