TUẦN 7 - 8: EM LÀ ĐỘI VIÊN

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Bài 1: Phần thưởng

Viết vào Phiếu đọc sách những điều em ghi nhớ sau khi đọc một bài thơ về thiếu nhi. Tìm những từ chỉ hoạt động, từ chỉ phẩm chất có trong 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng. Viết 1 - 2 từ ngữ có thể kết hợp với mỗi từ ngữ sau. Viết 1 - 2 câu nói về hoạt động học tập, rèn luyện của học sinh theo 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng.

Xem lời giải

Bài 2: Đơn xin vào Đội

Tô màu đường đi để giúp bạn nhỏ đưa thư, biết rằng trên đường đi có các bức thư ghi từ ngữ chỉ phẩm chất. Hoàn thành Đơn xin vào Đội theo mẫu dưới đây.

Xem lời giải

Bài 3: Ngày em vào Đội

Viết vào Phiếu đọc sách những nội dung em thích sau khi đọc một bài văn về thiếu nhi. Nghe- viết: Ngày em vào Đội (từ Này em, mở cửa ra...đến hết). Viết lại cho đúng các tên riêng có trong câu ca dao sau. Điền vào chỗ trống. Tìm hình ảnh so sánh và từ ngữ dùng để so sánh trong các đoạn thơ, đoạn văn sau. Tìm từ ngữ có thể thay thế cho mỗi từ ngữ so sánh vừa tìm được ở bài tập 5.

Xem lời giải

Giải Bài 4: Lễ kết nạp Đội

Đọc thư điện tử (SGK, tr.66), cho biết thư có những nội dung gì. Nối các thẻ ở cột B phù hợp với mỗi thẻ ở cột A. Giúp bạn Vân Anh viết thư trả lời bạn Hồng Hạnh. Đặt tên địa chỉ thư điện tử của em.

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn