TUẦN 12 - 13: CÙNG EM SÁNG TẠO

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Bài 1: Đồng hồ Mặt Trời

Viết vào Phiếu đọc sách những điều em ghi nhớ sau khi đọc một bài thơ về nghề nghiệp. Xếp các từ ngữ dưới đây vào ba nhóm. Điền từ ngữ ở bài tập 2 phù hợp với mỗi chỗ trống. Viết 1- 2 câu về đặc điểm của một sản phẩm.

Xem lời giải

Bài 2: Cuốn sách em yêu

Viết đoạn văn ngắn (từ 6 đến 8 câu) tả một đồ dùng cá nhân em thích, trong đoạn văn có hình ảnh so sánh dựa vào gợi ý.

Xem lời giải

Bài 3: Bàn tay cô giáo

Viết vào Phiếu đọc sách những nội dung em thích sau khi đọc một bài văn về nghề nghiệp hoặc sản phẩm sáng tạo em thích. Nhớ - viết: Bàn tay cô giáo (từ Một tờ giấy đỏ...đến hết). Gạch dưới rồi viết lại cho đúng các tên người nước ngoài. Điền vào chỗ trống. Viết các cặp từ có nghĩa giống nhau trong đoạn văn sau. Viết 1- 2 từ ngữ có nghĩa giống với mỗi từ sau. Viết 1- 2 câu có sử dụng từ ngữ tìm được ở bài tập 6. Gạch một gạch dưới câu dùng để hỏi, khoanh tròn từ ngữ dùng để hỏi có trong các đoạn

Xem lời giải

Bài 4: Thứ Bảy xanh

Viết đoạn văn ngắn (từ 6 đến 8 câu) về lí do em thích hoặc không thích nhân vật trong câu truyện đã đọc hoặc đã nghe. Giải ô chữ sau.

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn