TUẦN 9: ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 1

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Bài: Ôn tập giữa học kì 1 - Tiết 2

Nghe- viết: Con tàu của em. Viết lại cho đúng các tên riêng dưới đây. Điền vào chỗ trống và thêm dấu thanh (nếu cần).

Xem lời giải

Bài: Ôn tập giữa học kì 1 - Tiết 3

Giải ô chữ sau. Viết 1 - 2 câu có sử dụng từ ngữ tìm được ở bài tập 1.

Xem lời giải

Bài: Ôn tập giữa học kì 1 - Tiết 4

Viết đoạn văn ngắn (từ 5 đến 7 câu) tả một món đồ chơi em thích dựa vào gợi ý.

Xem lời giải

Bài: Ôn tập giữa học kì 1 - Tiết 5

Dựa vào bài đọc, thực hiện các yêu cầu dưới đây. Tre làm gì khi vừa tới phòng cô Hiệu trưởng. Tre gặp khó khăn gì. Tre dùng cách nào để trả lời câu hỏi của cô Hiệu trưởng. Theo em, cô Hiệu trưởng đã làm gì để giúp Tre trở nên mạnh dạn. Em thích nhân vật nào trong bài. Vì sao.

Xem lời giải

Bài: Ôn tập giữa học kì 1 - Tiết 6

Tìm các hình ảnh so sánh có trong mỗi đoạn thơ, đoạn văn sau rồi điền vào bảng. Nêu tác dụng của các hình ảnh so sánh có trong các đoạn thơ, đoạn văn ở bài tập 1. Viết 2 - 3 câu về một trò chơi em thích theo gợi ý. Điền từ ngữ trả lời câu hỏi Khi nào? hoặc Ở đâu? vào chỗ trống.

Xem lời giải

Bài: Ôn tập giữa học kì 1 - Tiết 7

Viết một đoạn văn ngắn (từ 5 – 7 câu) giới thiệu một người bạn của em dựa vào gợi ý. Trang trí bài em vừa viết.

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn