TUẦN 14 - 15: VÒNG TAY BÈ BẠN

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Bài 1: Chú sẻ và bông hoa bằng lăng

Viết vào Phiếu đọc sách những điều em thấy thú vị sau khi đọc một truyện về bạn bè. Ghép các tiếng sau thành từ ngữ. Tìm 2 - 3 từ ngữ. Chỉ tình cảm bạn bè. Chỉ hoạt động học tập, vui chơi cùng bạn. Đặt một câu có sử dụng từ ngữ tìm được ở bài tập 2 để. Tìm từ ngữ chỉ các âm thanh được so sánh với nhau trong câu thơ sau rồi điền vào bảng.

Xem lời giải

Bài 2: Thư thăm bạn

Đọc lại bài Thư thăm bạn (SGK, tr 107), cho biết mỗi phần của bức thư gồm những nội dung gì. Nối các thẻ cột B phù hợp với mỗi thẻ cột A. Hoàn thành sơ đồ tìm ý cho những nội dung em muốn viết trong bức thư gửi một người bạn ở xa.

Xem lời giải

Bài 3: Đôi bạn

Viết vào Phiếu đọc sách những thông tin chính sau khi đọc một bài đọc về bạn bè. Nhớ- viết: Đôi bạn (từ Bức mành...đến cho lá). Viết từ ngữ chứa tiếng bắt đầu bằng chữ d hoặc chữ gi, có nghĩa. Chọn tiếng trong ngoặc đơn rồi điền vào chỗ trống. Xếp các từ ngữ sau thành các cặp có nghĩa giống nhau. Gạch dưới các gạch ngang trong đoạn văn sau. Đánh dấu tích vào ô trống cho biết dấu gạch ngang trong các câu tìm được ở bài tập 6 dùng để làm gì. Viết các câu hỏi và câu trả lời phù hợp với mỗi chỗ trốn

Xem lời giải

Bài 4: Hai người bạn

Viết một bức thư ngắn cho một người bạn để thăm hỏi và kể về việc học của em.

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn