Từ những “thức ăn” đó, cây ngô có thể tạo ra những chất dinh dưỡng nào để nuôi cây?

Bình chọn:
4.6 trên 14 phiếu

Từ những “thức ăn” đó, cây ngô có thể tạo ra những chất dinh dưỡng nào để nuôi cây?

Từ những “thức ăn” đó, cây ngô có thể tạo ra những chất dinh dưỡng nào để nuôi cây?

Trả lời:

Cây ngô đã dùng nước, các chất khoáng, khí các-bỏ-níc, ánh sáng để tạo thành các chất dinh dưỡng như chất bột đường, chất đạm,...

Các bài liên quan: - Bài 65: Quan hệ thức ăn trong tự nhiên