Trong quá trình sống, thực vật cần lấy vào và thải ra những gì?

Bình chọn:
4 trên 21 phiếu

Trong quá trình sống, thực vật cần lấy vào và thải ra những gì?

Trong quá trình sống, thực vật cần lấy vào và thải ra những gì?

Trả lời:

+ Trong quá trình sống, cây thường xuyên phải lấy từ môi trường : các chất khoáng có trong đất, nước, khí các-bô-níc, khí ô-xi.

 +Trong quá trình hô hấp, cây thải ra môi trường khí các-bô-níc, hơi nước, khí ô-xi và các chất khoáng khác.

Các bài liên quan: - Bài 61: Trao đổi chất ở thực vật