Trò chơi: Làm nhạc cụ

Bình chọn:
3.7 trên 3 phiếu

Trò chơi: Làm nhạc cụ

Trò chơi: Làm nhạc cụ

Trả lời:

Đổ nước vào chai hoặc cốc từ vơi đến đầy. Sau đó dùng bút chì gõ vào chai. Các nhóm luyện để có thể phát ra nhiều âm thanh cao, thấp khác nhau.

Khi gõ chai phát ra âm thanh, chai chứa nhiều nước âm thanh phát ra sẽ trầm hơn.

Các bài liên quan: - Bài 43: Âm thanh trong cuộc sống