Hoạt động 4 trang 50 SGK Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6 - Cánh diều


Đề bài

- Xây dựng Dự án vì cộng đồng theo gợi ý:

+ Lĩnh vực lựa chọn: bảo vệ môi trường, tổ chức hoạt động thiện nguyện,...

+ Mẫu kế hoạch triển khai dự án:

- Trình bày dự án của nhóm

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Em dựa theo mẫu và thảo luận cùng các bạn để hoàn thành bài tập.

Lời giải chi tiết

- Xây dựng dự án: 

+ Nội dung công việc dự án: Thực hiện quyên góp quần áo, đồ dùng học tập ủng hộ các bạn vùng cao.

+ Yêu cầu công việc: Phát động phong trào đến với các lớp, chọn địa điểm và thời gian nhận đồ ủng hộ, các bạn tình nguyện viên sẽ phân loại đồ ủng hộ.

+ Thời gian thức hiện: tổ chức trong 1 tuần.

+ Đánh giá: hoàn thành tốt, số lượng người ủng hộ nhiều, vượt mức dự kiến.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài. Cộng đồng quanh em