Hoạt động 3 trang 57 SGK Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6 - Cánh diều


Đề bài

- Thi giải ô chữ để tìm ra ô chữ hàng dọc về chủ đề an toàn khi tham gia lao động:

+ Giải ô chữ theo nhóm, với các gợi tả lời ô chữ hàng ngang như dưới đây.

+ Nhóm nào giải được ô chữ hàng dọc đầu tiên sẽ chiến thắng.

- Chia sẻ suy nghĩ của em về ô chữ hàng dọc sau khi tham gia giải ô chữ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Em dựa vào gợi ý để hoàn thành ô chữ.

Lời giải chi tiết


1. HÒN ĐẤT

2. ĐÌNH CẢ

3. KIỂM TRA

4. KHÓI BỤI

5. SẢN XUẤT XANH

6. NON NƯỚC

7. TAI NẠN

8. GĂNG TAY

9. CẨN THẬN

10. BÁO CÁO

11. LÀNG VÒNG

12. Ô NHIỄM

=> Hàng dọc: ĐẢM BẢO AN TOÀN

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu