Trả lời câu hỏi Bài 6 trang 23 Toán 6 Tập 2

Bình chọn:
4.2 trên 11 phiếu

Trả lời câu hỏi Bài 6 trang 23 Toán 6 Tập 2 . So sánh các phân số:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu hỏi 2

So sánh các phân số:

\(\displaystyle a)\,\,{{ - 11} \over {12}}\,\,\,\& \,\,\,{{17} \over { - 18}}\,\,\,\,b)\,\,{{ - 14} \over {21}}\,\,\,\& \,\,\,{{ - 60} \over { - 72}}\)

Phương pháp: 

Muốn so sánh hai phân số không cùng mẫu, ta viết chúng dưới dạng hai phân số có cùng mẫu dương rồi so sánh các tử với nhau.

Cách giải:

a) 

\(12 = 2^2.3\)

\(-18 = 2. 3. (-3)\)

Suy ra \(BCNN(12, -18) = 2^2.3^2= 36\)

\(\eqalign{& {{ - 11} \over {12}} = {{ - 11.3} \over {12.3}} = {{ - 33} \over {36}}  \cr & {{17} \over { - 18}} = {{17.( - 2)} \over { - 18.( - 2)}} = {{ - 34} \over {36}}  \cr & {{ - 33} \over {36}} > {{ - 34} \over {36}}  \cr &  \Rightarrow {{ - 11} \over {12}} > {{17} \over { - 18}} \cr} \)

b)

\(21 = 3 . 7\)

\(-72 = 2^3.3 (-3)\)

Suy ra \(BCNN(21, -72) = 2^3.3^2.7 = 504\)

\(\eqalign{& {{ - 14} \over {21}} = {{ - 14.24} \over {21.24}} = {{ - 336} \over {504}}  \cr & {{ - 60} \over { - 72}} = {{ - 60.( - 7)} \over { - 72.( - 7)}} = {{4200} \over {504}}  \cr & {{ - 336} \over {504}} < {{420} \over {504}}  \cr &  \Rightarrow {{ - 14} \over {21}} < {{ - 60} \over { - 72}} \cr} \) 

Câu hỏi 3

So sánh các phân số sau với \(0:\) \(\dfrac{3}{5};\dfrac{{ - 2}}{{ - 3}};\dfrac{{ - 3}}{5};\dfrac{2}{{ - 7}}\)

Phương pháp:

* Phân số nào có tử và mẫu là hai số nguyên cùng dấu là phân số dương và lớn hơn 0.

* Phân số có tử và mẫu là hai số nguyên khác dấu là phân số âm và nhỏ hơn 0. 

Cách giải:

+ Các phân số âm là \(\dfrac{{ - 3}}{5};\dfrac{2}{{ - 7}}\) nên \(\dfrac{{ - 3}}{5}<0;\dfrac{2}{{ - 7}}<0\)

+ Các phân số dương là \(\dfrac{{ 3}}{5};\dfrac{-2}{{ - 3}}\) nên \(\dfrac{3}{5} > 0;\dfrac{{ - 2}}{{ - 3}} > 0\) 

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 6. So sánh phân số

>>Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu