Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 17 Toán 6 Tập 2


Hãy điền số thích hợp vào ô vuông

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu hỏi 1

Hãy điền số thích hợp vào ô vuông

Phương pháp giải:

Nếu ta nhân cả tử và mẫu của một phân số với một số nguyên khác 0 thì ta được phân số mới bằng phân số đã cho.

Lời giải chi tiết:

Ta có

\(\eqalign{& {{ - 3} \over 5} = {{ - 3.16} \over {5.16}} = {{ - 48} \over {80}};\cr} \)

\(\eqalign{&  {{ - 5} \over 8} = {{ - 5.10} \over {8.10}} = {{ - 50} \over {80}}  \cr & {{ - 3} \over 5} = {{ - 3.24} \over {5.24}} = {{ - 72} \over {120}};\cr} \) 

\(\eqalign{& {{ - 5} \over 8} = {{ - 5.15} \over {8.15}} = {{ - 75} \over {120}}  \cr & {{ - 3} \over 5} = {{ - 3.32} \over {5.32}} = {{ - 96} \over {160}};\cr} \)

\(\eqalign{& {{ - 5} \over 8} = {{ - 5.20} \over {8.20}} = {{ - 100} \over {160}} \cr} \)

Câu hỏi 2

a) Tìm BCNN của các số 2, 5, 3, 8.

b) Tìm các phân số lần lượt bằng \(\dfrac{1}{2},\dfrac{{ - 3}}{5},\dfrac{2}{3},\dfrac{{ - 5}}{8}\) nhưng cùng có mẫu là BCNN(2, 5, 3, 8). 

Phương pháp giải:

Nếu ta nhân cả tử và mẫu của một phân số với một số nguyên khác 0 thì ta được phân số mới bằng phân số đã cho.

Lời giải chi tiết:

a)  Ta có \(8 = 2^3\)

Các thừa số chung và riêng là 2; 3; 5.

Số mũ lớn nhất của 2 là 3.

Số mũ lớn nhất của 3 là 1.

Số mũ lớn nhất của 5 là 1

Khi đó : \(BCNN(2,5,3,8) = 23 . 3 . 5 = 120\) 

b) Ta có 

\(\dfrac{1}{2} = \dfrac{{1.60}}{{2.60}} = \dfrac{{60}}{{120}}\)

\(\dfrac{{ - 3}}{5} = \dfrac{{ - 3.24}}{{5.24}} = \dfrac{{ - 72}}{{120}}\)

\(\dfrac{2}{3} = \dfrac{{2.40}}{{3.40}} = \dfrac{{80}}{{120}}\)

\(\dfrac{{ - 5}}{8} = \dfrac{{ - 5.15}}{{8.15}} = \dfrac{{ - 75}}{{120}}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 78 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí