Bài 31 trang 19 SGK Toán 6 tập 2


Hai phân số sau đây có bằng nhau không?

Đề bài

Hai phân số sau đây có bằng nhau không?

a) \(\dfrac{-5}{14}\) và \(\dfrac{30}{-84}\) ;
b) \(\dfrac{-6}{102}\) và  \(\dfrac{-9}{153}\) .

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hướng dẫn : Rút gọn để được những phân số tối giản rồi so sánh.

Muốn rút gọn một phân số, ta chia cả tử và mẫu của phân số cho một ước chung (khác 1 và -1) của chúng.

Lời giải chi tiết

a) \(\dfrac{-5}{14}\) và \(\dfrac{30}{-84}\)

Ta có: \(\dfrac{{30}}{{ - 84}} = \dfrac{{30:(-6)}}{{ - 84:(-6)}} = \dfrac{-5}{{  14}};\)

Vậy: \(\dfrac{-5}{14}\) =  \(\dfrac{30}{-84}\)

b)\(\dfrac{-6}{102}\) và  \(\dfrac{-9}{153}\)

Ta  có:

\(\begin{array}{l}
\dfrac{{ - 6}}{{102}} = \dfrac{{ - 6:6}}{{102:6}} = \dfrac{{ - 1}}{{17}};\\
\dfrac{{ - 9}}{{153}} = \dfrac{{ - 9:9}}{{153:9}} = \dfrac{{ - 1}}{{17}}
\end{array}\)

Vậy: \(\dfrac{-6}{102}\) =  \(\dfrac{-9}{153}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 405 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí