Bài 34 trang 20 SGK Toán 6 tập 2


Quy đồng mẫu các phân số:

Đề bài

Quy đồng mẫu các phân số:

a) \( \displaystyle{{ - 5} \over 5},{8 \over 7}\)                

b) \( \displaystyle3,{{ - 3} \over 5},{{ - 5} \over 6}\)                    

c) \( \displaystyle{{ - 9} \over 7},{{ - 19} \over {15}}, - 1\) 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chú ý rằng: \(\displaystyle 3 = {3 \over 1}, - 1 = {{ - 1} \over 1}\)

Quy tắc quy đồng mẫu nhiểu phân số: 

Muốn quy đồng mẫu nhiều phân số với mẫu dương ta làm như sau:

Bước 1: Tìm bội chung của các mẫu (thường là BCNN) để làm mẫu chung.

Bước 2: Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu (bằng cách chia mẫu chung cho từng mẫu).

Bước 3: Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng.

Lời giải chi tiết

a) \( \displaystyle{{ - 5} \over 5},{8 \over 7}\)

Rút gọn: \( \displaystyle{{ - 5} \over 5} =  - 1\)

Mẫu số chung là 7

Quy đồng ta được: 

\( \displaystyle - 1 = {{ - 7} \over 7}\) và \( \displaystyle{8 \over 7}\)

b) \( \displaystyle3,{{ - 3} \over 5},{{ - 5} \over 6}\)

Mẫu số chung là \(BCNN(5,6)=5.6=30\)

Thừa số phụ thứ nhất là: 30: 1 =  30

Thừa số phụ thứ hai là: 30 : 5 =  6

Thừa số phụ thứ ba là: 30 : 6 = 5

Quy đồng ta được:

\( \displaystyle\eqalign{
& 3 = {3 \over 1} = {{3.30} \over 30} = {{90} \over 30} \cr
& {{ - 3} \over 5} = {{\left( { - 3} \right).6} \over {5.6}} = {{ - 18} \over {30}} \cr
& {{ - 5} \over 6} = {{\left( { - 5} \right).5} \over {6.5}} = {{ - 25} \over {30}} \cr} \)

c) \( \displaystyle{{ - 9} \over 7},{{ - 19} \over {15}}, - 1\) 

Mẫu số chung là \(BCNN(15,7)=15.7=105\)

Thừa số phụ thứ nhất là: 105 : 7 = 15

Thừa số phụ thứ hai là: 105 : 15 = 7

Thừa số phụ thứ ba là: 105 : 1 = 105

Quy đồng ta được: 

\( \displaystyle\eqalign{
& {{ - 9} \over 7} = {{\left( { - 9} \right).15} \over {7.15}} = {{ - 135} \over {105}} \cr
& {{ - 19} \over {15}} = {{\left( { - 19} \right).7} \over {15.7}} = {{- 133} \over {105}} \cr
& - 1 = {{ - 1} \over 1} = {{\left( { - 1} \right).105} \over {1.105}} = {{ - 105} \over {105}} \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 340 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.