Bài 34 trang 20 SGK Toán 6 tập 2

Bình chọn:
4.1 trên 139 phiếu

Giải bài 34 trang 20 SGK Toán 6 tập 2. Quy đồng mẫu các phân số:

Đề bài

Quy đồng mẫu các phân số:

a) \({{ - 5} \over 5},{8 \over 7}\)                

b) \(3,{{ - 3} \over 5},{{ - 5} \over 6}\)                    

c) \({{ - 9} \over 7},{{ - 19} \over {15}}, - 1\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chú ý rằng: \(3 = {3 \over 1}, - 1 = {{ - 1} \over 1}\)

Quy tắc quy đồng mẫu nhiểu phân số:

Muốn quy đồng mẫu nhiều phân số với mẫu dương ta làm như sau:

Bước 1: Tìm bội cung của các mẫu (thường là BCNN) để làm mẫu chung.

Bước 2: Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu (bằng cách chia mẫu chung cho từng mẫu).

Bước 3: Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng.

Lời giải chi tiết

a) \({{ - 5} \over 5},{8 \over 7}\)

Rút gọn: \({{ - 5} \over 5} =  - 1\)

 MC: 7

Quy đồng ta được:

\( - 1 = {{ - 7} \over 7}\) và \({8 \over 7}\)

b) \(3,{{ - 3} \over 5},{{ - 5} \over 6}\)

MC: 30

Thừa số phụ thứ nhất là: 30: 1 =  30

Thừa số phụ thứ hai là: 30 : 5 =  6

Thừa số phụ thứ ba là: 30 : 6 = 5

Quy đồng ta được:

\(\eqalign{
& 3 = {3 \over 1} = {{3.30} \over 3} = {{90} \over 3} \cr
& {{ - 3} \over 5} = {{\left( { - 3} \right).6} \over {5.6}} = {{ - 18} \over {30}} \cr
& {{ - 5} \over 6} = {{\left( { - 5} \right).5} \over {6.5}} = {{ - 25} \over {30}} \cr} \)

c) \({{ - 9} \over 7},{{ - 19} \over {15}}, - 1\) 

MC: 15. 7 = 105

Thừa số phụ thứ nhất là: 105 : 7 = 15

Thừa số phụ thứ hai là: 105 : 15 = 7

Thừa số phụ thứ ba là: 105 : 1 = 105

Quy đồng ta được:

\(\eqalign{
& {{ - 9} \over 7} = {{\left( { - 9} \right).15} \over {7.15}} = {{ - 135} \over {105}} \cr
& {{ - 19} \over {15}} = {{\left( { - 19} \right).7} \over {15.7}} = {{- 133} \over {105}} \cr
& - 1 = {{ - 1} \over 1} = {{\left( { - 1} \right).105} \over {1.105}} = {{ - 105} \over {105}} \cr} \)

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 5. Quy đồng mẫu số nhiều phân số

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu