Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 13 Toán 6 Tập 2


Rút gọn các phân số sau:

Đề bài

Rút gọn các phân số sau:

\( \displaystyle a)\,\,{{ - 5} \over {10}}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,b)\,\,{{18} \over { - 33}}\)

\( \displaystyle c)\,\,{{19} \over {57}}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,d)\,\,{{ - 36} \over { - 12}}\)  

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng \(\dfrac{a}{b} = \dfrac{{a:n}}{{b:n}}\,\,\,\,\,\left( {n \in ƯC\left( {a;b} \right)} \right)\)

Lời giải chi tiết

a) \( \displaystyle{{ - 5} \over {10}} = {{ - 5 : 5} \over {10 : 5}} = {{ - 1} \over 2}\)

b) \( \displaystyle{{18} \over {33}} = {{18 : 3} \over { - 33 : 3}} = {6 \over { - 11}}\)

c) \( \displaystyle{{19} \over {57}} = {{19 : 19} \over {57 : 19}} = {1 \over 3}\) 

d) \( \displaystyle{{ - 36} \over {-12}} = {{ - 36 : 12} \over { - 12 : 12}} = {{ - 3} \over { - 1}} = {3 \over 1}\) 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 57 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí