Bài 22 trang 15 SGK Toán 6 tập 2


Điền số thích hợp vào ô vuông:

Đề bài

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lấy 60 chia cho từng mẫu số rồi nhân tử số tương ứng với thương thu được.

Lời giải chi tiết

Cách 1:

\(\dfrac{2}{3} = \dfrac{{40}}{{60}};\dfrac{3}{4} = \dfrac{{45}}{{60}};\dfrac{4}{5} = \dfrac{{48}}{{60}};\dfrac{5}{6} = \dfrac{{50}}{{60}}\)

Giải thích rõ hơn để ra được đáp án đó:

\(\begin{array}{l}
\dfrac{2}{3} = \dfrac{{2.20}}{{3.20}} = \dfrac{{40}}{{60}};\\
\dfrac{3}{4} = \dfrac{{3.15}}{{4.15}} = \dfrac{{45}}{{60}};\\
\dfrac{4}{5} = \dfrac{{4.12}}{{5.12}} = \dfrac{{48}}{{60}};\\
\dfrac{5}{6} = \dfrac{{5.10}}{{6.10}} = \dfrac{{50}}{{60}};
\end{array}\)

Cách 2:

Coi số cần điền vào ô vuông là \(x\), ta có:

+) \(\dfrac{2}{3} = \dfrac{x}{{60}}\)

Suy ra: 

\(\begin{array}{l}
3.x = 2.60\\
3x = 120\\
x = 120:3\\
x = 40
\end{array}\)

Vậy \(\dfrac{2}{3} = \dfrac{40}{{60}}\)

+) \(\dfrac{3}{4} = \dfrac{x}{{60}}\)

Suy ra: 

\(\begin{array}{l}
4.x = 3.60\\
4x = 180\\
x = 180:4\\
x = 45
\end{array}\)

Vậy \(\dfrac{3}{4} = \dfrac{45}{{60}}\)

+) \(\dfrac{4}{5} = \dfrac{x}{{60}}\)

Suy ra: 

\(\begin{array}{l}
5.x = 4.60\\
5x = 240\\
x = 240:5\\
x = 48
\end{array}\)

Vậy \(\dfrac{4}{5} = \dfrac{48}{{60}}\)

+) \(\dfrac{5}{6} = \dfrac{x}{{60}}\)

Suy ra: 

\(\begin{array}{l}
6.x = 5.60\\
6x = 300\\
x = 300:6\\
x = 50
\end{array}\)

Vậy \(\dfrac{5}{6} = \dfrac{50}{{60}}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 177 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí