Bài 24 trang 16 SGK Toán 6 tập 2


Tìm các số nguyên x và y, biết:

Đề bài

Tìm các số nguyên x và y, biết:

\(\displaystyle {3 \over x} = {y \over {35}} = {{ - 36} \over {84}}\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ta có \(\dfrac{a}{b}=\dfrac{c}{d}\) khi \(a.d=b.c\)

Lời giải chi tiết

Ta có: \(\dfrac{3}{x} = \dfrac{y}{{35}} = \dfrac{{ - 36}}{{84}}\)

mà \(\dfrac{{ - 36}}{{84}} = \dfrac{{ - 36:12}}{{84:12}} =  \dfrac{-3}{7}\)

Do đó 

+) \(\dfrac{3}{x} = \dfrac{{ - 3}}{7}\), suy ra \(x.\left( { - 3} \right) = 3.7\) hay \(x = 21:\left( { - 3} \right) =  - 7\)

+) \(\dfrac{y}{{35}} = \dfrac{{ - 3}}{7}\), suy ra \(7y = 35.\left( { - 3} \right)\) hay \(y =  - 105:7 =  - 15\)

Đáp số: \(x =  - 7;y =  - 15\) 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 344 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí