Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 9 SGK Toán 7 Tập 1


Tính

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tính

LG a

\(\displaystyle{\kern 1pt} \,\,0,6 + {2 \over{ - 3}}\)

Phương pháp giải:

Cộng trừ số hữu tỉ

Viết hai số hữu tỉ \(x, y\) dưới dạng:

\(x =  \dfrac{a}{m} ,\; y = \dfrac{b}{m}\) (\( a, b, m ∈\mathbb Z, m > 0\))

Khi đó:

\(x + y =   \dfrac{a}{m} +  \dfrac{b}{m}= \dfrac{a + b}{m}\)

\(x - y = x + (-y) = \dfrac{a}{m} +\left( { - \dfrac{b}{m}} \right)\)\(\,= \dfrac{a - b}{m}\)

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{
& \,\,{\kern 1pt} 0,6 + {2 \over { - 3}} = {6 \over {10}} + {{ - 2} \over 3} \cr 
& = {3 \over 5} + {{ - 2} \over 3}{\kern 1pt} = {{3.3} \over {5.3}} + {{( - 2).5} \over {3.5}} \cr 
& = {9 \over {15}} + {{ - 10} \over {15}} \cr 
& = {{9 - 10} \over {15}} = {{ - 1} \over {15}} \cr} \)

LG b

\(\displaystyle {\kern 1pt} {\kern 1pt} {1 \over 3} - \left( { - 0,4} \right)\)

Phương pháp giải:

Cộng trừ số hữu tỉ

Viết hai số hữu tỉ \(x, y\) dưới dạng:

\(x =  \dfrac{a}{m} ,\; y = \dfrac{b}{m}\) (\( a, b, m ∈\mathbb Z, m > 0\))

Khi đó:

\(x + y =   \dfrac{a}{m} +  \dfrac{b}{m}= \dfrac{a + b}{m}\)

\(x - y = x + (-y) = \dfrac{a}{m} +\left( { - \dfrac{b}{m}} \right)\)\(\,= \dfrac{a - b}{m}\)

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{
& {1 \over 3} - \left( { - 0,4} \right) = {1 \over 3} + 0,4 \cr 
& = {1 \over 3} + {4 \over {10}} = {1 \over 3} + {2 \over 5} \cr 
& = {{1.5} \over {3.5}} + {{2.3} \over {5.3}} = {5 \over {15}} + {6 \over {15}} \cr 
& = {{5 + 6} \over {15}} = {{11} \over {15}} \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 109 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 2. Cộng, trừ số hữu tỉ

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 7 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.