Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 7

Bình chọn:
3.3 trên 11 phiếu

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 7

Đề bài

Bài 1: Tính:

a) \(4 - 1{2 \over 5} - {8 \over 3}\)                                 

b) \( - 1 + {1 \over 3} - {1 \over 9} - {1 \over {81}}\)

c) \({4 \over 5} - \left) { - {2 \over 7}} \right) - {7 \over {10}}\)                           

d) \({3 \over 4} - \left[ {{3 \over 4} - \left( {{2 \over 3} + {5 \over 6}} \right)} \right]\)

  Bài 2: Tính bằng cách hợp lí:

 \(S = {3 \over 4} - 0,25 - \left[ {{7 \over 3} + \left( { - {9 \over 2}} \right)} \right] - {5 \over 6}.\)

Lời giải chi tiết

Bài 1:  

a) \(4 - 1{2 \over 5} - {8 \over 3} = 4 - {7 \over 5} - {8 \over 3} \)

\(\;= {{60} \over {15}} - {{21} \over {15}} - {{40} \over {15}} = {{60 - 21 - 40} \over {15}} = {{ - 1} \over {15}}.\)

b) \( - 1 + {1 \over 3} - {1 \over 9} - {1 \over {81}}\)

\(\;\;= {{ - 81} \over {81}} + {{27} \over {81}} - {9 \over {81}} - {1 \over {81}}\)

\(\;\;={{ - 81 + 27 - 9 - 1} \over {81}} = {{ - 64} \over {81}}.\)

c) \({4 \over 5} - \left( { - {2 \over 7}} \right) - {7 \over {10}} = {4 \over 5} + {2 \over 7} - {7 \over {10}} \)

\(= {{56} \over {70}} + {{20} \over {70}} - {{49} \over {70}} = {{56 + 20 - 49} \over {70}} = {{27} \over {70}}\)

d) \({3 \over 4} - \left[ {{3 \over 4} - \left( {{2 \over 3} + {5 \over 6}} \right)} \right] = {3 \over 4} - \left( {{3 \over 4} - {9 \over 6}} \right)\)

\( = {3 \over 4} - {3 \over 4} + {9 \over 6} = {9 \over 6} = {3 \over 2}.\)

Bài 2:

\(S = {3 \over 4} - 0,25 - \left[ {{7 \over 3} + \left( { - {9 \over 2}} \right)} \right] - {5 \over 6}\)

   \(\eqalign{  &  = {3 \over 4} - {1 \over 4} - {7 \over 3} + {9 \over 2} - {5 \over 6}  \cr  &  = \left( {{3 \over 4} - {1 \over 4}} \right) - \left( {{7 \over 3} - {9 \over 2} + {5 \over 6}} \right)  \cr  &  = {2 \over 4} - \left( {{{14} \over 6} - {{27} \over 6} + {5 \over 6}} \right)  \cr  &  = {1 \over 2} - \left( { - {8 \over 6}} \right)  \cr  &  = {1 \over 2} + {4 \over 3} = {{3 + 8} \over 6} = {{11} \over 6}. \cr} \)

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 7 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 2. Cộng, trừ số hữu tỉ

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 7

Xem chi tiết
Bài 24 trang 118 SGK Toán 7 tập 1 Bài 24 trang 118 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 24 trang 118 SGK Toán 7 tập 1. Vẽ tam giác ABC biết = 90 AB=AC=3cm. Sau đó đo các góc B và C.

Xem chi tiết
Bài 7 trang 56 SGK Toán 7 tập 1 Bài 7 trang 56 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 7 trang 56 SGK Toán 7 tập 1. Hạnh và Vân định làm mứt dẻo từ 2,5 kg dâu. Theo công thức, cứ 2 kg dâu thì cần 3 kg đường.

Xem chi tiết
Bài 25 trang 118 SGK Toán 7 tập 1 Bài 25 trang 118 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 25 trang 118 SGK Toán 7 tập 1. Trên mỗi hình sau có các tam giác nào bằng nhau? Vì sao?

Xem chi tiết
Bài 14 trang 58 SGK Toán 7 tập 1 Bài 14 trang 58 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 14 trang 58 SGK Toán 7 tập 1. Cho biết 35 công nhân xây một ngôi nhà hết 168 ngày. Hỏi 28 công nhân xây ngôi nhà đó hết bao nhiêu ngày?

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.