Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 7


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 7

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1: Tính: \(7 + \left( {{7 \over {12}} - {1 \over 2} + 3} \right) - \left( {{1 \over {12}} + 5} \right).\)

Bài 2: Tìm tập hợp các số nguyên x biết:   

\({1 \over 2} - \left( {{1 \over 3} + {1 \over 4}} \right) < x < {1 \over {48}} - \left( {{1 \over {16}} - {1 \over 6}} \right).\)

LG bài 1

Phương pháp giải:

Phá ngoặc rồi sử dụng tính chất giao hoán, kết hợp, ... để tính toán hợp lý.

Lời giải chi tiết:

\(7 + \left( {{7 \over {12}} - {1 \over 2} + 3} \right) - \left( {{1 \over {12}} + 5} \right)\)

\(=7 + {7 \over {12}} - {1 \over 2} + 3 - {1 \over {12}} - 5\) 

\(= {7 \over {12}} - {1 \over {12}} + 7 + 3 - 5 - {1 \over 2}\)

\( = {6 \over {12}} + 5 - {1 \over 2} = {1 \over 2} - {1 \over 2} + 5 = 5.\)

LG bài 2

Phương pháp giải:

Tính kết quả từng phép tính sau đó chọn x nguyên thỏa mãn.

Lời giải chi tiết:

Ta có:

\( {1 \over 2} - \left( {{1 \over 3} + {1 \over 4}} \right) = {1 \over 2} - {1 \over 3} - {1 \over 4} = {{6 - 4 - 3} \over {12}} \)\(\;= {{ - 1} \over {12}}; \)

\({1 \over {48}} - \left( {{1 \over {16}} - {1 \over 6}} \right) = {1 \over {48}} - {1 \over {16}} + {1 \over 6} \)\(\;= {{1 - 3 + 8} \over {48}} = {6 \over {48}} = {1 \over 8}. \) 

Vậy: \( - {1 \over {12}} < x < {1 \over 8}\). Vì \(x \in\mathbb Z\) nên \(x = 0.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.4 trên 9 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.