Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 7


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 7

Đề bài

Bài 1: Chứng minh đẳng thức: \({1 \over {n\left( {n + 1} \right)}} = {1 \over n} - {1 \over {n + 1}}\,\,\left( {n \in {N^*}} \right).\)

Bài 2: Áp dụng đẳng thức trên để tính tổng:

\(A = {1 \over {1.2}} + {1 \over {2.3}} + {1 \over {3.4}} + ... + {1 \over {98.99}} + {1 \over {99.100}}\)

Lời giải chi tiết

Bài 1: Vế phải: \({1 \over n} - {1 \over {n + 1}} = {{n + 1 - n} \over {n\left( {n + 1} \right)}} = {1 \over {n\left( {n + 1} \right)}}\) (đpcm).

Bài 2:

\(A = {1 \over {1.2}} + {1 \over {2.3}} + {1 \over {3.4}} + ... + {1 \over {98.99}} + {1 \over {99.100}}\)

\(\eqalign{&  = 1 - {1 \over 2} + {1 \over 2} - {1 \over 3} + {1 \over 3} - {1 \over 4} + ... \cr&\;\;\;+ {1 \over {98}} - {1 \over {99}} + {1 \over {99}} - {1 \over {100}}  \cr&  = 1 - {1 \over {100}} = {{99} \over {100}} = 0,99. \cr} \)

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 2. Cộng, trừ số hữu tỉ

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 7 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.


Gửi bài