Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 7


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 7

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1: Chứng minh đẳng thức: \({1 \over {n\left( {n + 1} \right)}} = {1 \over n} - {1 \over {n + 1}}\,\,\left( {n \in {N^*}} \right).\) 

Bài 2: Áp dụng đẳng thức trên để tính tổng: 

\(A = {1 \over {1.2}} + {1 \over {2.3}} + {1 \over {3.4}} + ... + {1 \over {98.99}} + {1 \over {99.100}}\)

LG bài 1

Phương pháp giải:

Quy đồng mẫu rồi thực hiện phép cộng hai phân số cùng mẫu

Lời giải chi tiết:

Ta có: \({1 \over n} - {1 \over {n + 1}} = {{n + 1 - n} \over {n\left( {n + 1} \right)}} = {1 \over {n\left( {n + 1} \right)}}\) (đpcm).

LG bài 2

Phương pháp giải:

Sử dụng kết quả bài 1: \({1 \over {n\left( {n + 1} \right)}} = {1 \over n} - {1 \over {n + 1}}\,\,\left( {n \in {N^*}} \right).\)

Lời giải chi tiết:

\(A = {1 \over {1.2}} + {1 \over {2.3}} + {1 \over {3.4}} + ... + {1 \over {98.99}} + {1 \over {99.100}}\)

\(\eqalign{&  = 1 - {1 \over 2} + {1 \over 2} - {1 \over 3} + {1 \over 3} - {1 \over 4} + ... \cr&\;\;\;+ {1 \over {98}} - {1 \over {99}} + {1 \over {99}} - {1 \over {100}}  \cr&  = 1 - {1 \over {100}} = {{99} \over {100}} = 0,99. \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 11 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.