Bài 9 trang 10 SGK Toán 7 tập 1


Tìm x, biết

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tìm \(x\), biết:

LG a

\(x  +   \dfrac{1}{3} = \dfrac{3}{4}\)

Phương pháp giải:

Áp dụng quy tắc chuyển vế:

Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức ta phải đổi dấu số hạng đó

Tổng quát: Với mọi \(x, y , z ∈\mathbb Q\), ta có:

\(x + y = z \Rightarrow x = z-y\).

Lời giải chi tiết:

\(x  +   \dfrac{1}{3} = \dfrac{3}{4}\)

\(x = \dfrac{3}{4} - \dfrac{1}{3} \)

\(x= \dfrac{9}{12} - \dfrac{4}{12} \)

\(x= \dfrac{5}{12}\)

Vậy \(x= \dfrac{5}{12}\)

LG b

\(x - \dfrac{2}{5} = \dfrac{5}{7}\)

Phương pháp giải:

Áp dụng quy tắc chuyển vế:

Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức ta phải đổi dấu số hạng đó

Tổng quát: Với mọi \(x, y , z ∈\mathbb Q\), ta có:

\(x - y = z \Rightarrow x = z+y\).

Lời giải chi tiết:

\(x - \dfrac{2}{5} = \dfrac{5}{7}\)

\(x = \dfrac{5}{7} + \dfrac{2}{5} \)

\(x= \dfrac{25}{35} + \dfrac{14}{35}\)

\(x= \dfrac{39}{35}\)

Vậy \(x= \dfrac{39}{35}\)

LG c

\(-x - \dfrac{2}{3}\) = \(- \dfrac{6}{7}\)

Phương pháp giải:

Áp dụng quy tắc chuyển vế:

Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức ta phải đổi dấu số hạng đó

Tổng quát: Với mọi \(x, y , z ∈\mathbb Q\), ta có:

\(-x - y = z \Rightarrow x = z-y\).

Lời giải chi tiết:

\(-x - \dfrac{2}{3} = - \dfrac{6}{7}\)

\(\dfrac{-2}{3} + \dfrac{6}{7} = x \)

\(x = \dfrac{-14}{21} + \dfrac{18}{21} \)

\(x= \dfrac{4}{21}\)

Vậy \(x= \dfrac{4}{21}\) 

LG d

\(\dfrac{4}{7} - x = \dfrac{1}{3}\)

Phương pháp giải:

Áp dụng quy tắc chuyển vế:

Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức ta phải đổi dấu số hạng đó

Tổng quát: Với mọi \(x, y , z ∈\mathbb Q\), ta có:

\(y - x = z \Rightarrow x = y-z\).

Lời giải chi tiết:

\(\dfrac{4}{7} - x = \dfrac{1}{3}\) 

\(x=\dfrac{4}{7} - \dfrac{1}{3} \)

\( x = \dfrac{12}{21} - \dfrac{7}{21}\)

\(x= \dfrac{5}{21}\)

Vậy \(x= \dfrac{5}{21}\) 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 457 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí