Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 9 SGK Toán 7 Tập 1


Tìm x, biết...

Đề bài

Tìm \(x\), biết:

\(\eqalign{
& a)\,\,x - {1 \over 2} = - {2 \over 3} \cr
& b)\,\,{2 \over 7} - x = - {3 \over 4} \cr} \) 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức ta phải đổi dấu số hạng đó.

Tổng quát: Với mọi \(x, y , z ∈\mathbb Q\), ta có:

\(x + y = z \Rightarrow x = z-y\).

b) Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{
& a)\,\,x - {1 \over 2} = - {2 \over 3} \cr
& \,\,\,\,\,\,\,x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = - {2 \over 3} + {1 \over 2} \cr & \,\,\,\,\,\,\,x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, =  {-2.2 \over 3.2} + {1.3 \over 2.3} \cr 
& \,\,\,\,\,\,\,x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = {{ - 4} \over 6} + {3 \over 6} \cr & \,\,\,\,\,\,\,x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = {{ - 4+3} \over 6} \cr
& \,\,\,\,\,\,\,x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = {{ - 1} \over 6} \cr
& b\,)\,\,{2 \over 7} - x = - {3 \over 4} \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = {2 \over 7} - \left( { - {3 \over 4}} \right) \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = {2 \over 7} + {3 \over 4} \cr & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = {2.4 \over 7.4} + {3.7 \over 4.7} \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = {8 \over {28}} + {{21} \over {28}} \cr & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = {8+21 \over {28}} \cr 
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = {{29} \over {28}} \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 80 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí