Trả lời câu hỏi 3 Bài 3 trang 57 SGK Toán 7 Tập 1


Cho biết hai đại lượng y và x tỉ lệ nghịch với nhau...

Đề bài

Cho biết hai đại lượng \(y\) và \(x\) tỉ lệ nghịch với nhau:

a) Tìm hệ số tỉ lệ; 

b) Thay dấu "?" trong bảng trên bằng một số thích hợp;

c) Có nhận xét gì về tích hai giá trị tương ứng \({x_1}{y_1};\,\,{x_2}{y_2};\,\,{x_3}{y_3};\,\,{x_4}{y_4}\) của \(x\) và \(y\).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hai đại lượng tỉ lệ nghịch \(x\) và \(y\) liên hệ với nhau bởi công thức \(y = \dfrac{a}{x}\) hay \(xy=a\) (với \(a\) là một số khác \(0\)) thì ta nói \(y\) tỉ lệ nghịch với \(x\) theo hệ số tỉ lệ \(a\).

Lời giải chi tiết

a) Hai đại lượng \(y\) và \(x\) tỉ lệ nghịch với nhau nên \(y = \dfrac{a}{x}\,\,\,\left( {a \ne 0} \right)\)

\( \Rightarrow a =x.y\) 

\( \Rightarrow a = {x_1}.{y_1} = 2.30 = 60\)

\( \Rightarrow y = \dfrac{{60}}{x}\)

Vậy hệ số tỉ lệ là \(60\)

b) Ta có: \( y = \dfrac{{60}}{x}\) nên: 

\(\eqalign{
& {y_2} = {{60} \over 3} = 20 \cr
& {y_3} = {{60} \over 4} = 15 \cr
& {y_4} = {{60} \over 5} = 12 \cr} \)

Ta có bảng sau:

c) Nhận xét:

\({x_1}{y_1} = \,{x_2}{y_2} = \,{x_3}{y_3} = \,\,{x_4}{y_4} = 60\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 83 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí