Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 3 - Chương 2 - Đại số 7


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 3 - Chương 2 - Đại số 7

Đề bài

Bài 1: Cho x, y là hai số tỉ lệ nghịch với 3; 7 và \(x - y =  - 16\) . Tìm x,y. 

Bài 2: Cho y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ 2 ; y và z tỉ lệ nghịch theo hệ số tỉ lệ -3. Chứng tỏ x và z là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Tìm hệ số tỉ lệ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng: 

+) Hai đại lượng tỉ lệ nghịch \(x\) và \(y\) liên hệ với nhau bởi công thức \(y = \dfrac{a}{x}\) hay \(xy=a\) (với \(a\) là một số khác \(0\)) thì ta nói \(y\) tỉ lệ nghịch với \(x\) theo hệ số tỉ lệ \(a\).

+) Tính chất dãy tỉ số bằng nhau

Ta có: \(\dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d} = \dfrac{{a + c}}{{b + d}} = \dfrac{{a - c}}{{b - d}}\)

Lời giải chi tiết

Bài 1: Vì x, y là hai số tỉ lệ nghịch với 3; 7 nên ta có : \(3x = 7y \Rightarrow {x \over {{1 \over 3}}} = {y \over {{1 \over 7}}}\)

Vì \(x - y =  - 16\), áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

\({x \over {{1 \over 3}}} = {y \over {{1 \over 7}}} = {{x - y} \over {{1 \over 3} - {1 \over 7}}}= {{ - 16} \over {{4 \over {21}}}} =  - 84\)

\( \Rightarrow 3x =  - 84 \Rightarrow x =  - 28;\)

\(7y =  - 84 \Rightarrow y =  - 12.\)

Bài 2: Vì y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ 2 nên ta có :\(y = 2x\)

Vì y và z tỉ lệ nghịch theo hệ số tỉ lệ -3 nên ta có \(yz =  - 3\)

\(\Rightarrow \left( {2x} \right)z =  - 3 \Rightarrow xz =  - {3 \over 2}\)

Vậy x và z tỉ lệ nghịch theo hệ số tỉ lệ \( - {3 \over 2}\).

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 14 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí