Bài 12 trang 58 SGK Toán 7 tập 1


Đề bài

 Cho biết hai đại lượng \(x\) và \(y\) tỉ lệ nghịch với nhau và khi \(x = 8\) thì \(y = 15\)

a) Tìm hệ số tỉ lệ

b) Hãy biểu diễn \(y\) theo \(x\);

c) Tính giá trị của \(y\) khi \(x =6; x = 10\).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu đại lượng \(y\) liên hệ với đại lượng \(x\) theo công thức \(y = \dfrac{a}{x}\) hay \(xy=a\) (\(a\) là một hằng số khác \(0\)) thì ta nói \(y\) tỉ lệ nghịch với \(x\) theo hệ số tỉ lệ \(a.\)

Lời giải chi tiết

a) \(x\) và \(y\) là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên công thức tổng quát \(y =  \dfrac{a}{x}\)   \((a\ne0)\) 

Theo đề bài \(x = 8\) thì \(y = 15\), thay vào công thức \(y =  \dfrac{a}{x}\)  ta được: 

\(15 =  \dfrac{a}{8}\) hay \(a = 15.8 = 120\)

Vậy hệ số tỉ lệ là \(120.\)

b) Công thức biểu diễn \(y\) theo \(x\) là:    \(y =  \dfrac{120}{x}\)

c) Khi \(x = 6\) thì \(y =  \dfrac{120}{6} = 20\).

    Khi \(x = 10\) thì \(y =  \dfrac{120}{10} = 12\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 335 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.