Giải vở bài tập tiếng việt lớp 5 tập 1, tập 2 Tuần 35 - Ôn tập cuối học kì 2

Ôn tập cuối học kì 2 - Tuần 35 - Tiết 4 trang 107


Giải bài tập bài Ôn tập cuối học kì 2 - Tuần 35 - Tiết 4 trang 107 VBT Tiếng Việt 5 tập 2. Bài tập: Đọc lại bài Cuộc họp của chữ viết (Tiếng Việt 5, tập hai, trang 164). Tưởng tượng em là một chữ cái (hoặc một dấu câu) làm thư kí cuộc họp, em hãy viết biên bản cuộc họp đó.

Đề bài

Đọc lại bài Cuộc họp của chữ viết (Tiếng Việt 5, tập hai, trang 164). Tưởng tượng em là một chữ cái (hoặc một dấu câu) làm thư kí cuộc họp, em hãy viết biên bản cuộc họp đó.

Cuộc họp của chữ viết

Vừa tan học, các chữ cái và dấu câu đã ngồi lại họp. Bác Chữ A dõng dạc mờ đầu :

-   Thưa các bạn ! Hôm nay, chúng ta họp để tìm cách giúp đỡ em Hoàng. Hoàng hoàn toàn không biết chấm câu. Có đoạn văn em viết thế này : "Chú lính bước vào đầu chú. Đội chiếc mũ sắt dưới chân. Đi đôi giày da trên trán lấm tấm mồ hôi."

Có tiếng xì xào :

-  Thế nghĩa là gì nhỉ ?

 Nghĩa là thế này : "Chú lính bước vào. Đầu chú đội chiếc mũ sắt. Dưới chân đi đôi giày da. Trên trán lấm tấm mồ hôi."

Tiếng cười rộ lên. Dấu Chấm nói :

-  Theo tôi, tất cả là do cậu này chẳng bao giờ để ý đến dấu câu. Mỏi tay chỗ nào, cậu ta chấm chỗ ấy.

Cả mấy dấu câu đều lắc đầu :

-  Ẩu thế nhỉ !

Bác Chữ A đề nghị :

-  Từ nay, mỗi khi em Hoàng định chấm câu, anh Dấu Chấm cần yêu cầu Hoàng đọc lại câu văn một lần nữa đã. Được không nào ?

Phỏng theo TRẦN NINH HỒ

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dưới đây là mẫu biên bản để em tham khảo :

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TÊN BIÊN BẢN

 

1. Thời gian, địa điểm

 

2. Thành viên tham dự

 

3. Chủ toạ, thư kí

 

4. Nội dung cuộc họp :

 

- Nêu mục đích :

 

- Nêu tình hình hiện nay :

 

- Phân tích nguyên nhân ;

 

- Nêu cách giải quyết:

 

- Phân công việc cho mọi người:

 

- Cuộc họp kết thúc vào...

 

                      Người lập biên bản kí

Chủ toạ kí

…………………………………

…………………………………

Lời giải chi tiết

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN CUỘC HỌP CỦA CHỮ VIẾT


1. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian : 16 giờ 45 phút, ngày 19-5-2006

- Địa điểm : Lớp 5A, Trường Tiểu học Kim Đồng

2. Thành viên tham dự : Các chữ cái và dấu câu

3. Chủ tọa, thư kí

- Chủ tọa : bác Chữ A

- Thư kí : Chữ D

4. Nội dung cuộc họp :

Bác chữ A phát biểu + Mục đích cuộc họp - tìm cách giúp đỡ Hoàng vì em không biết chấm câu.

+ Tình hình hiện nay : Hoàng hoàn toàn không biết chấm câu.

- Anh Dấu chấm phân tích nguyên nhân : Khi viết, Hoàng không để ý đến các dấu câu, mỏi tay chỗ nào, em chấm chỗ ấy.

- Bác chữ A nêu cách giải quyết : Từ nay, mỗi khi Hoàng định chấm câu, anh Dấu chấm phải yêu cầu Hoàng đọc lại câu văn. Anh Dấu chấm có trách nhiệm giám sát Hoàng thực hiện nghiêm túc điều này.

- Tất cả các chữ cái và dấu câu tán thành ý kiến của chủ tọa.

- Cuộc họp kết thúc vào 17 giờ 30 phút, ngày 19-5-2006.

 

  Người lập biên bản kí                          Chủ tọa kí   

            Chữ D                                         Chữ A

          


Bình chọn:
4.7 trên 75 phiếu
 • Ôn tập cuối học kì 2 - Tuần 35 - Tiết 5 trang 108, 109

  Giải câu a, b bài Ôn tập cuối học kì 2 - Tuần 35 - Tiết 5 trang 108, 109 VBT Tiếng Việt 5 tập 2. Bài tập: Đọc bài thơ Trẻ con ở Sơn Mỹ (Tiếng Việt 5, tập hai, trang 165), thực hiện các yêu cầu ở dưới :

 • Ôn tập cuối học kì 2 - Tuần 35 - Tiết 6 trang 109

  Giải câu a, b bài Ôn tập cuối học kì 2 - Tuần 35 - Tiết 6 trang 109 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 2. Bài tập: Dựa vào hiểu biết của em và những hình ảnh được gợi ra từ bài thơ Trẻ con ở Sơn Mỹ, hãy viết một đoạn văn khoảng 5 câu theo một trong các đề bài sau :

 • Ôn tập cuối học kì 2 - Tuần 35 - Tiết 7 trang 110, 111

  Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bài Ôn tập cuối học kì 2 - Tuần 35 - Tiết 7 trang 110, 111 VBT Tiếng Việt 5 tập 2. Đề bài: Đọc bài Cây gạo ngoài bến sông (Tiếng Việt 5, tập hai, trang 166). Dựa vào nội dung bài đọc, ghi dấu X vào □ trước ý trả lời đúng :

 • Ôn tập cuối học kì 2 - Tuần 35 - Tiết 8 trang 112

  Giải đề văn bài Ôn tập cuối học kì 2 - Tuần 35 - Tiết 8 trang 112 VBT tiếng việt lớp 5 tập 2. Đề bài: Em hãy miêu tả cô giáo (hoặc thầy giáo) của em trong một giờ học mà em nhớ nhất. (Lập dàn ý chi tiết)

 • Ôn tập cuối học kì 2 - Tuần 35 - Tiết 3 trang 105, 106

  Giải câu 1, 2 bài Ôn tập cuối học kì 2 - Tiết 3 trang 105, 106 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 2. Câu 1: Dựa vào các số liệu đã cho (Tiếng Việt 5, tập hai, trang 163 - 164), em hãy lập bảng thống kê về tình hình phát triển giáo dục tiểu học của nước ta từ năm học 2000 - 2001 đến năm học 2004 - 2005.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Việt 5 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí