Giải vở bài tập tiếng việt lớp 5 tập 1, tập 2 Tuần 23 - Vì cuộc sống thanh bình

Chính tả - Tuần 23 trang 27, 28


Giải câu 1, 2 bài Chính tả - Tuần 23: Cao Bằng trang 27, 28 VBT Tiếng Việt 5 tập 2. Câu 1: Điền tên riêng thích hợp vào mỗi chỗ trống, biết rằng những tên riêng đó là : Điện Biên Phủ, Công Lý, Côn Đảo, Võ Thị Sáu, Nguyễn Văn Trỗi, Phan Đình Giót, Sài Gòn.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Điền tên riêng thích hợp vào mỗi chỗ trống, biết rằng những tên riêng đó là : Điện Biên Phủ, Công Lý, Côn Đảo, Võ Thị Sáu, Nguyễn Văn Trỗi, Phan Đình Giót, Sài Gòn.

a) Người nữ anh hùng trẻ tuổi hi sinh ở nhà tù.............................. là chị

b) Trong chiến dịch.................................. , anh........................ đã lấy thân mình lấp lỗ châu mai.

c) Anh.......................... là chiến sĩ biệt động..................... đã đặt mìn trên cầu mưu sát Mắc Na-ma-ra.

Phương pháp giải:

Em dựa vào kiến thức đã biết để điền tên riêng cho phù hợp.

Lời giải chi tiết:

a) Người nữ anh hùng trẻ tuổi hi sinh ở nhà tù Côn Đảo là chị Võ Thị Sáu

b) Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, anh Phan Đình Giót đã lấy thân mình lấp lỗ châu mai.

c) Anh Nguyễn Văn Trỗi là chiến sĩ biệt động Sài Gòn đã đặt mìn trên cầu Công Lý mưu sát Mắc Na-ma-ra.

Câu 2

Gạch dưới các tên riêng viết sai trong đoạn thơ sau. Viết lại cho đúng các tên riêng đó.

                    Cửa gió Tùng Chinh

Đường tuần tra lên chóp Hai ngàn

Gió vù vù quất ngang cành bứa

Trông xa xa nhập nhoè ánh lửa

Vật vờ đầu súng sương sa.                                                                                        

Cửa gió này người xưa gọi Ngã ba

Cát con suối hai chiều dâng lù

Nơi gió Tùng Chinh, Pù mo, Pù xai hội tụ

Chán lối mòn lên đỉnh Tùng Chinh.

Phương pháp giải:

Em làm theo yêu cầu của bài tập.

Lời giải chi tiết:

             Cửa gió Tùng Chinh

Đường tuần tra lên chóp Hai ngàn

Gió vù vù quất ngang cành bứa                           

Trông xa xa nhộp nhoè ánh lửa                            

Vật vờ đầu súng sương sa.                                   

Cửa gió này người xưa gọi Ngã ba 

Cát con suối hai chiều dâng lù                              

Nơi gió Tùng Chinh, Pù mo, Pù xai hội tụ

Chán lối mòn lên đỉnh Tùng Chinh.                      

Sửa lỗi:

Hai ngàn -> Hai Ngàn; Ngã ba -> Ngã Ba; Pù mo -> Pù Mo; Pù xai -> Pù Xai

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 143 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Việt 5 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí