Thực hành 9: Bài tập và thực hành tổng hợp trang 127 SGK Tin học 10


Hãy trình bày bảng so sánh Đà Lạt, một điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam, với một vài điểm du lịch tại các nước khác theo mẫu dưới đây.

Đề bài

Thực hành 9: Bài tập và thực hành tổng hợp trang 127 SGK Tin học 10

Lời giải chi tiết

1. Mục đích, yêu cầu

- Thực hành làm việc với bảng.

- Vận dụng tổng hợp các kĩ nãng đã học trong soạn thảo.

2. Nội dung

a) Làm việc với bảng

a1) Hãy tạo thời khoá biểu theo mẫu sau đây :

a2) Hãy điền tên các môn học theo đúng thời khoá biểu của lớp em. 
a3) Hãy trình bày bảng so sánh Đà Lạt, một điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam, với một vài điểm du lịch tại các nước khác theo mẫu dưới đây.
b) Soạn thảo và trình bày văn bản

Hãy sử dụng các công cụ soạn thảo em biết để trình bày văn bản sau:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.2 trên 18 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí