Thực hành 9: Bài tập và thực hành tổng hợp trang 127 SGK Tin học 10

Bình chọn:
2.8 trên 13 phiếu

Hãy trình bày bảng so sánh Đà Lạt, một điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam, với một vài điểm du lịch tại các nước khác theo mẫu dưới đây.

1. Mục đích, yêu cầu                                                                .

- Thực hành làm việc với bảng.

- Vận dụng tổng hợp các kĩ nãng đã học trong soạn thảo.

2. Nội dung

a) Làm việc với bảng

a1) Hãy tạo thời khoá biểu theo mẫu sau đây

 

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Tiết 1

 

 

 

 

 

 

Tiết 2

 

 

 

 

 

 

Tiết 3

 

 

 

 

 

 

Tiết 4

 

 

 

 

 

 

Tiết 5

 

 

 

 

 

 

 
a2) Hãy điền tên các môn học theo đúng thời khoá biểu của lớp em.
a3) Hãy trình bày bảng so sánh Đà Lạt, một điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam, với một vài điểm du lịch tại các nước khác theo mẫu dưới đây.

Địa danh

Cao độ bình quân (m)

Nhiệt độ (°C)

Lượng mưa bình quân năm (mm)

Số ngày mưa bình quân năm (ngày)

Tối

cao

Tối

thiểu

Bình

quân

Đà Lạt (Việt Nam)

1.500

31

5

18

1.755

170

Dac-gi-ling (Ấn Đọ)

2.006

29

3

12

3.055

150

Sim-Ia (Ấn Độ)

2.140

34

6

12

1.780

99

Ba-gui-0

(Phi-lip-pin)

1.650

28

9

18

2.100

195

b) Soạn thảo và trình bày văn bản

Hày sử dụng các công cụ soạn thảo em biết để trình bày văn bản sau:

 


>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay