Thức ăn nào nên ăn ít hoặc ăn hạn chế?

Bình chọn:
3.6 trên 7 phiếu

Thức ăn nào nên ăn ít hoặc ăn hạn chế?

Thức ăn nào nên ăn ít hoặc ăn hạn chế?

Trả lời:

+Nhóm thức ăn cần ăn ít: Đường.

+Nhóm thức ăn cần ăn hạn chế: Muối.

 

Các bài liên quan