Thời Lý, chùa được sử dụng vào việc gì?

Bình chọn:
4.1 trên 9 phiếu

Chùa còn là trung tâm văn hoá của các làng xã.

GỢI Ý LÀM BÀI

Chùa là nơi tu hành của các nhà sư và cũng là nơi tổ chức lễ bái của đạo Phật. Chùa còn là trung tâm văn hoá của các làng xã.

Các bài liên quan: - Bài 10. Chùa thời Lý