Thời Lý, chùa được sử dụng vào việc gì?


Chùa còn là trung tâm văn hoá của các làng xã.

Đề bài

Thời Lý, chùa được sử dụng vào việc gì?

Lời giải chi tiết

Chùa là nơi tu hành của các nhà sư và cũng là nơi tổ chức lễ bái của đạo Phật. Chùa còn là trung tâm văn hoá của các làng xã.

Loigiaihay.com

 


Bình chọn:
4.5 trên 38 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí