Bài 1 trang 34 SGK Lịch sử 4

Bình chọn:
4.2 trên 11 phiếu

Vì sao dưới thời Lý nhiều chùa được xây dựng ?

Vì sao dưới thời Lý nhiều chùa được xây dựng ?

GỢI Ý LÀM BÀI

- Vì đạo Phật được truyền bá rộng rãi trong cả nước.

- Chùa là nơi tu hành của các nhà sư và cũng là nơi tổ chức lễ bái của đạo Phật. Chùa còn là trunç tâm văn hoá của các làng xã.

Các bài liên quan: - Bài 10. Chùa thời Lý