Tại sao không nên chỉ ăn đạm động vật hoặc chỉ ăn đạm thực vật?

Bình chọn:
4 trên 21 phiếu

Tại sao không nên chỉ ăn đạm động vật hoặc chỉ ăn đạm thực vật?

Tại sao không nên chỉ ăn đạm động vật hoặc chỉ ăn đạm thực vật?

Trả lời:

Nếu chỉ ăn đạm động vật hoặc đạm thực vật thì sẽ không đủ chất dinh dưỡng cho hoạt động sống của cơ thể. Mỗi loại đạm chứa những chất bổ dưỡng khác nhau.

Các bài liên quan: - Bài 8: Tại sao cần ăn phối hợp đạm động vật và đạm thực vật