Soạn bài Trình bày ý kiến về vấn đề văn hóa truyền thống trong xã hội hiện đại SGK Ngữ Văn 7 tập 1 Kết nối tri thức - siêu ngắn


Đề bài

(trang 123, SGK Ngữ văn 7, tập 1)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Chuẩn bị nội dung nói

- Hình dung những ý kiến xây dựng bài nói

- Lập đề cương cho bài nói

Lời giải chi tiết


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu