Soạn bài Thực hành tiếng Việt trang 17 SGK Ngữ văn 7 tập 1 Kết nối tri thức - siêu ngắn


Xác định trạng ngữ trong các câu sau: a. Khoảng hai giờ sáng Mon tỉnh giấc b. Suốt từ chiều hôm qua, nước bắt đầu dâng lên nhanh hơn

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

MỞ RỘNG TRẠNG NGỮ CỦA CÂU BẰNG CỤM TỪ

Câu 1 (trang 17, SGK Ngữ văn 7, tập 1)

Phương pháp giải:

Đọc và nhớ lại các kiến thức đã học về trạng ngữ

Lời giải chi tiết:

a. 

- Trạng ngữ: Khoảng hai giờ sáng

- Rút gọn: Sáng, Mon tỉnh giấc => Câu đã thay đổi về thời gian

b. 

- Trạng ngữ: Suốt từ chiều hôm qua

- Rút gọn: Chiều, nước bắt đầu dâng lên nhanh hơn => Nghĩa của câu đã thay đổi về thời gian từ quá khứ đến hiện tại

=> Nhận xét: Câu rút gọn thành phần chủ ngữ vẫn có nghĩa, vẫn truyền đạt được nội dung tuy nhiên câu sẽ không được chi tiết, rõ ràng

Câu 2

Câu 2 (trang 17, SGK Ngữ văn 7, tập 1)

Phương pháp giải:

Dựa vào khái niệm, đặc điểm và tác dụng của trạng ngữ để thấy được sự khác biệt giữa hai trường hợp. Từ đó em nêu nhận xét của bản thân

Lời giải chi tiết:

a. 

- Trạng từ trong câu 1: Trong gian phòng 

- Trạng từ trong câu 2: Trong gian phòng lớn tràn ngập ánh sáng

=>  Câu 2 đầy đủ hơn do trạng ngữ là một cụm từ

b. 

- Trạng từ trong câu 1: Thế mà qua một đêm

- Trạng từ trong câu 2: Thế mà qua một đêm mưa rào

=> Câu 2 đầy đủ hơn do trạng ngữ cung cấp đầy đủ thông tin hơn

c. 

- Trạng từ trong câu 1: Trên nóc một lô cốt

- Trạng từ trong câu 2: Trên nóc một lô cốt cũ kề bên một xóm nhỏ

=> Câu 2 đầy đủ hơn do trạng ngữ cung cấp đầy đủ thông tin hơn

Nhận xét: Mở rộng trạng ngữ bằng cụm từ cung cấp những thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn về các sự vật, sự việc được nói đến trong câu.

Câu 3

Câu 3 (trang 18, SGK Ngữ văn 7, tập 1)

Phương pháp giải:

Dựa vào khái niệm và đặc điểm của trạng ngữ để đặt câu

Lời giải chi tiết:

Lời giải chi tiết:

Đặt câu: Sáng, bà ngoại đưa em đi chợ huyện.

- Mở rộng trạng ngữ: Sáng hôm nay trời trong và xanh, bà ngoại đưa em đi chợ huyện.

- Tác dụng: bổ sung, nhấn mạnh và làm rõ thời gian đồng thời làm rõ đặc điểm của sự việc được nhắc đến.

Câu 4

TỪ LÁY

Câu 4 (trang 18, SGK Ngữ văn 7, tập 1)

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức về từ láy để trả lời

Lời giải chi tiết:

a. Từ láy: xiên xiết => nhấn mạnh tốc độ chảy của dòng sông

b. Từ láy: bé bỏng => nhấn mạnh sự nhỏ bé của con chim đang vụt bay khỏi dòng nước

c.  Từ láy: mỏng manh => nhấn mạnh, gợi tả trạng thái đôi cánh của bầy chim một cách sinh động


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu