So sánh nhất của tính từ ngắn Unit 5 SGK tiếng anh 6 mới

Bình chọn:
3.8 trên 44 phiếu

Tìm hiểu lý thuyết ngữ pháp: So sánh nhất của tính từ ngắn Unit 5 SGK tiếng anh 6 mới

So sánh nhất là cấu trúc ta dùng khi cần so sánh một chủ thể với to' bộ nhóm, tập thể mà chủ thể có trong đó.

 Cấu trúc so sánh nhất với tính từ/trạng từ ngắn: Tính từ hoặc trạng từ ngắn là tính từ/trạng từ có một âm tiết. Tính từ/trạng từ hai âm tiết tận cùng bằng y cũng được xem là tính từ/trạng từ ngắn trong cấu trúc này.

THE + TỈNH TỪ/ TRẠNG TỪ NGẮN + EST

Ex: He is the smartest in his class. Anh ấy thông minh nhất lớp.

This book is the cheapest I can find.

Cuốn sách này là cuốn rẻ nhất mà tôi có thể tìm thấy.

He runs the fastest. Anh ta chạy nhanh nhất.

Lưu ý:

-     Khi tính từ ngắn tận cùng bằng y, ta đổi y thành i rồi mới thêm est.

Ex: happy —> the happiest

crazy —> the craziest

funny —> the funniest

—   Khi tính từ ngắn tận cùng bằng 1 phụ âm + 1 nguyên âm + 1 phụ âm: ta gấp đôi (viết thêm) phụ âm cuối rồi mới thêm est.

Ex: big —> the biggest                            

hot —> the hottest

fat —> the fattest

Đã có lời giải Sách bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan: - Unit 5: Natural Wonders of The World

Động từ tình thái (Modal verb) “must” (phải) Unit 5 SGK tiếng anh 6 mới Động từ tình thái (Modal verb) “must” (phải) Unit 5 SGK tiếng anh 6 mới

Tìm hiểu ngữ pháp: Động từ tình thái (Modal verb) “must” (phải) Unit 5 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Vocabulary - Từ vựng - Unit 5 SGK Tiếng Anh 6 mới Vocabulary - Từ vựng - Unit 5 SGK Tiếng Anh 6 mới

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) có trong Unit 5 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Getting Started - trang 48 Unit 5 SGK tiếng Anh 6 mới Getting Started - trang 48 Unit 5 SGK tiếng Anh 6 mới

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết trong phần Getting Started - trang 48 Unit 5 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
A Closer Look 1 - trang 50 Unit 5 SGK tiếng Anh 6 mới A Closer Look 1 - trang 50 Unit 5 SGK tiếng Anh 6 mới

Các bài tập và lý thuyết ở trong phần A closer look 1 - trang 50 Unit 5 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Getting Started - trang 16 Unit 2 SGK tiếng Anh 6 mới Getting Started - trang 16 Unit 2 SGK tiếng Anh 6 mới

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần GETTING STARTED - trang 16 Unit 2 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Looking back - trang 14 Unit 1 SGK tiếng Anh 6 mới Looking back - trang 14 Unit 1 SGK tiếng Anh 6 mới

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Looking back - trang 14 Unit 1 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Language  - trang 36 Review 1 (Units 1 - 2 - 3) SGK tiếng Anh 6 mới Language - trang 36 Review 1 (Units 1 - 2 - 3) SGK tiếng Anh 6 mới

Hoàn thành các câu với thì hiện tại đơn hoặc hiện tại tiếp diễn của những động từ trong ngoặc.

Xem chi tiết
Looking back - trang 24 Unit 2 SGK tiếng Anh 6 mới Looking back - trang 24 Unit 2 SGK tiếng Anh 6 mới

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Looking back - trang 24 Unit 2 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu