So sánh nhất của tính từ ngắn Unit 5 SGK tiếng anh 6 mới

Bình chọn:
3.8 trên 41 phiếu

Tìm hiểu lý thuyết ngữ pháp: So sánh nhất của tính từ ngắn Unit 5 SGK tiếng anh 6 mới

So sánh nhất là cấu trúc ta dùng khi cần so sánh một chủ thể với to' bộ nhóm, tập thể mà chủ thể có trong đó.

 Cấu trúc so sánh nhất với tính từ/trạng từ ngắn: Tính từ hoặc trạng từ ngắn là tính từ/trạng từ có một âm tiết. Tính từ/trạng từ hai âm tiết tận cùng bằng y cũng được xem là tính từ/trạng từ ngắn trong cấu trúc này.

THE + TỈNH TỪ/ TRẠNG TỪ NGẮN + EST

Ex: He is the smartest in his class. Anh ấy thông minh nhất lớp.

This book is the cheapest I can find.

Cuốn sách này là cuốn rẻ nhất mà tôi có thể tìm thấy.

He runs the fastest. Anh ta chạy nhanh nhất.

Lưu ý:

-     Khi tính từ ngắn tận cùng bằng y, ta đổi y thành i rồi mới thêm est.

Ex: happy —> the happiest

crazy —> the craziest

funny —> the funniest

—   Khi tính từ ngắn tận cùng bằng 1 phụ âm + 1 nguyên âm + 1 phụ âm: ta gấp đôi (viết thêm) phụ âm cuối rồi mới thêm est.

Ex: big —> the biggest                            

hot —> the hottest

fat —> the fattest

Đã có lời giải Sách bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan: - Unit 5: Natural Wonders of The World

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu