Tiếng Anh lớp 6 Mới

Unit 5: Natural wonders of the world - Kì quan thiên nh..

So sánh nhất của tính từ ngắn Unit 5 SGK tiếng anh 6 mới

Bình chọn:
4 trên 73 phiếu

Tìm hiểu lý thuyết ngữ pháp: So sánh nhất của tính từ ngắn Unit 5 SGK tiếng anh 6 mới

So sánh nhất là cấu trúc ta dùng khi cần so sánh một chủ thể với to' bộ nhóm, tập thể mà chủ thể có trong đó.

 Cấu trúc so sánh nhất với tính từ/trạng từ ngắn: Tính từ hoặc trạng từ ngắn là tính từ/trạng từ có một âm tiết. Tính từ/trạng từ hai âm tiết tận cùng bằng y cũng được xem là tính từ/trạng từ ngắn trong cấu trúc này.

THE + TỈNH TỪ/ TRẠNG TỪ NGẮN + EST

Ex: He is the smartest in his class. Anh ấy thông minh nhất lớp.

This book is the cheapest I can find.

Cuốn sách này là cuốn rẻ nhất mà tôi có thể tìm thấy.

He runs the fastest. Anh ta chạy nhanh nhất.

Lưu ý:

-     Khi tính từ ngắn tận cùng bằng y, ta đổi y thành i rồi mới thêm est.

Ex: happy —> the happiest

crazy —> the craziest

funny —> the funniest

—   Khi tính từ ngắn tận cùng bằng 1 phụ âm + 1 nguyên âm + 1 phụ âm: ta gấp đôi (viết thêm) phụ âm cuối rồi mới thêm est.

Ex: big —> the biggest                            

hot —> the hottest

fat —> the fattest

Các bài liên quan:

Động từ tình thái (Modal verb) “must” (phải) Unit 5 SGK tiếng anh 6 mới Động từ tình thái (Modal verb) “must” (phải) Unit 5 SGK tiếng anh 6 mới

Tìm hiểu ngữ pháp: Động từ tình thái (Modal verb) “must” (phải) Unit 5 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Vocabulary - Từ vựng - Unit 5 SGK Tiếng Anh 6 mới Vocabulary - Từ vựng - Unit 5 SGK Tiếng Anh 6 mới

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) có trong Unit 5 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Getting Started - trang 48 Unit 5 SGK tiếng Anh 6 mới Getting Started - trang 48 Unit 5 SGK tiếng Anh 6 mới

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết trong phần Getting Started - trang 48 Unit 5 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
A Closer Look 1 - trang 50 Unit 5 SGK tiếng Anh 6 mới A Closer Look 1 - trang 50 Unit 5 SGK tiếng Anh 6 mới

Các bài tập và lý thuyết ở trong phần A closer look 1 - trang 50 Unit 5 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Looking back -  trang 14 Unit 7 SGK tiếng Anh 6 mới Looking back - trang 14 Unit 7 SGK tiếng Anh 6 mới

Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết trong phần Looking back - trang 14 Unit 7 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Getting Started - trang 16 Unit 8 SGK tiếng Anh 6 mới Getting Started - trang 16 Unit 8 SGK tiếng Anh 6 mới

Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết trong phần Getting Started - trang 16 Unit 8 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Closer Look 2 - trang 19 Unit 8 SGK tiếng Anh 6 mới Closer Look 2 - trang 19 Unit 8 SGK tiếng Anh 6 mới

Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết trong phần A closer look 2 - trang 19 Unit 8 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Closer Look 1 - trang 18 Unit 8 SGK tiếng Anh 6 mới Closer Look 1 - trang 18 Unit 8 SGK tiếng Anh 6 mới

Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết trong phần A closer look 1 - trang 18 Unit 8 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay