So sánh nhất của tính từ ngắn Unit 5 SGK tiếng anh 6 mới


Tìm hiểu lý thuyết ngữ pháp: So sánh nhất của tính từ ngắn Unit 5 SGK tiếng anh 6 mới

1. Cách dùng

So sánh nhất là cấu trúc ta dùng khi cần so sánh một chủ thể với  bộ nhóm, tập thể mà chủ thể có trong đó.

2. Cấu trúc

Cấu trúc so sánh nhất với tính từ/trạng từ ngắn:

Tính từ hoặc trạng từ ngắn là tính từ/trạng từ có một âm tiết. Tính từ/trạng từ hai âm tiết tận cùng bằng y cũng được xem là tính từ/trạng từ ngắn trong cấu trúc này.

THE + TỈNH TỪ/ TRẠNG TỪ NGẮN + EST

Ex:

He is the smartest in his class. (Anh ấy thông minh nhất lớp.)

This book is the cheapest I can find. (Cuốn sách này là cuốn rẻ nhất mà tôi có thể tìm thấy.)

He runs the fastest. (Anh ta chạy nhanh nhất.)

3. Cách thêm đuôi -est cho tính từ ngắn

-     Khi tính từ ngắn tận cùng bằng "y", ta đổi "y" thành "i" rồi mới thêm "est".

Ex:

happy —> the happiest

crazy —> the craziest

funny —> the funniest

—   Khi tính từ ngắn tận cùng bằng 1 phụ âm + 1 nguyên âm =>  ta gấp đôi (viết thêm) phụ âm cuối rồi mới thêm est.

Ex:

big —> the biggest                            

hot —> the hottest

fat —> the fattest

—   Khi tính từ ngắn tận cùng là "e" -> chỉ cần thêm "st"

Ex: late -> latest

- Ngoại lệ:

good -> the best

bad ->  the worst

many/ much ->  the most

far -> farthest/  the furthest

little ->  the least

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.1 trên 87 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài