Quan sát hình 3, em hãy nêu quy trình chế biến chè.

Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

Quy trình chế biến chè trải qua các bước...

Quan sát hình 3, em hãy nêu quy trình chế biến chè.

GỢI Ý LÀM BÀI

Quy trình chế biến chè trải qua các bước:

Các bài liên quan: - Bài 4. Trung du Bắc Bộ